2011-09-30 11:10:57

En återblick på påvens tal till de tyska ungdomarna "Hur kan Jesus säga att vi är världens ljus?"


(28.09.2011) Idag återvände påven Benedictus XVI till Vatikanen, efter att ha tagit avsked, för i år, till hushållet i det påvliga sommarresidenset i Castel Gandolfo. Påven, som nyligen är hemkommen från Tyskland gjorde som alltid efter en resa, en översikt över dagarna i Tyskland då han på förmiddagen idag tog emot pilgrimer på Petersplatsen under den allmänna audiensen.
Påven sa att valet av tema på Tysklandsbesöket ”Där Gud finns, där finns det en framtid”, var en påminnelse om Guds primat, om att det är Gud som ger den ultimata meningen till våra liv och, som källan till allt gott, upprätthåller Han våra ansträngningar att bygga upp ett rättvis, fritt och blomstrande samhälle. Påven nämnde diverse platser han hade besökt under sin resa. Han nämnde bland annat mötet med ungdomar på lördagskvällen i Freiburg, ”vars tro på Kristus ger stort hopp för framtiden för kyrkan i Tyskland”, som påven sa.
I sitt tal till ungdomarna i lördags fokuserade påven sina ord på mörkret och ljuset. I Johannesevangeliet säger Jesus "Jag är världens ljus" (Joh 8:12), och i Matteusevangeliet säger Han "Ni är världens ljus" (Matt 5.14). Det är inte våra mänskliga ansträngningar eller tekniska framsteg i vår tid som ger världen ljus”, sa påven till ungdomarna. ”Gång på gång upplever vi att vårt engagemang för en bättre och mer rättvis ordning möter sina gränser. De oskyldigas lidande och slutligen, varje människas död, är ett ogenomträngligt mörker som kanske kan belysas för ett ögonblick av nya erfarenheter, som en blixt i natten. Men så småningom förblir dock det kvalfulla mörkret.”
”Runt omkring oss kan det finnas mörker, och ändå ser vi ett ljus; en liten låga, pytteliten, som är starkare än mörkret som till synes är så mäktigt och oslagbart. Kristus, som är uppstånden från de döda, lyser i denna värld, och Han gör det så tydligt just där det enligt mänskligheten verkar mörkt och hopplöst. Han har besegrat döden - Han lever - och tron på honom är som ett litet ljus som tränger igenom allt som är mörkt och hotfullt. De som tror på Jesus, ser verkligen inte alltid och bara solen i livet, som om den troende skulle besparas på lidande och svårigheter, men det finns alltid ett ljus som visar en tydlig väg, vägen som leder till livet i överflöd (Joh 10,10). Den som tror på Kristus ser ett ljus och skenet av en ny dag även i den mörkaste natt.”
”Ljuset förblir inte ensamt. Andra ljus tänds överallt. Vi lever inte ensamma i världen. Det är just i livets viktiga skeden som vi behöver andra människor. I synnerhet är vi inte ensamma i tron, vi är länkar i stor kedja av troende. Vi hjälper varandra att vara exempel för varandra, att dela med oss av det som är vårt, våra tankar, våra handlingar, vår kärlek. Och vi hjälper varandra att orientera oss och hitta vår plats i samhället.”
”Kära vänner, "Jag är världens ljus - Ni är världens ljus", säger Herren. Det är något mystiskt och storslaget att Jesus säger samma sak om sig själv som om oss, nämligen att "vara ljus". Om vi tror att han är Guds Son, som botade sjuka och uppväckte de döda, ja, att han själv uppstod från graven och verkligen lever, då kan vi förstå att han är ljuset, källan till alla ljus i denna värld.”
”Istället upplever vi hur vi misslyckas på det personliga planet i våra ansträngningar trots våra goda avsikter. Världen som vi lever i, är inte god, trots den tekniska utvecklingen. Det finns fortfarande krig, terror, svält och sjukdom, extrem fattigdom och förtryck. Och även de som historiskt sett har betraktats som "ljusbärare" utan att ha varit upplysta av Kristus, det enda sanna ljuset, skapade de inte något jordiskt paradis, utan etablerade diktaturer och totalitära system, där även de minsta gnista av humanism kvävdes.”
”Vi får inte bortse från att ondska existerar. Vi ser det på många platser i denna värld, men vi ser den också - och det skrämmer oss - i våra egna liv. Ja, i våra egna hjärtan finns benägenhet till ondska, själviskhet, avund och aggression. Med en viss självdisciplin är denna i viss mån kontrollerbar. Svårare är det när ondskan än dold, när den kan svepa om oss i en suddig dimma, och detta är latheten och slöheten i att göra gott. Upprepade gånger i historien har människor konstaterat att skadorna på kyrkan har inte motståndarna gjort, utan de ljumma kristna. Hur kan då Kristus säga till de kristna - och därmed även till de svaga kristna – att de är världens ljus? Vi kanske skulle förstå om han ropade: Omvänd er! Bli världens ljus! Ändra ditt liv, gör det ljust och strålande! Borde vi inte bli förvånade att Herren inte ger oss en signal, utan säger att vi är världens ljus, att vi är ljusa, att vi lyser i mörkret?”
”Aposteln Paulus, drog sig inte för att kalla sina samtida, medlemmarna i de lokala församlingarna, för "heliga". Här blir det uppenbart att varje döpt människa - även innan de kan göra goda gärningar - är helgad av Gud. I dopet, tänder Herren, så att säga, ett ljus i våra liv.”
”Bilden av de heliga har upprepade gånger utsattas för karikatyr, och presenteras på ett förvridet sätt, som om att vara heliga innebär att vara onåbara, naiv, och glädjelöst. Inte sällan tror man att ett helgon är en person som utför moraliska och asketiska handlingar på högsta nivå, och som man kan vörda men inte efterfölja i sina liv. Denna uppfattning är felaktig och skrämmande! Det finns inga helgon, utom den saliga Jungfru Maria, som inte har lärt känna synden, och som aldrig föll.”
”Kära vänner, Kristus bryr sig inte så mycket om hur många gånger i livet vi vacklar och faller, som om hur många gånger vi, med Hans hjälp, vi reser oss igen. Han kräver inte extraordinära åtgärder, men han vill att hans ljus ska skina i dig. Han kallar er inte för att ni är goda och perfekta, utan för att Han är god och vill vara er vän. Ja, ni är världens ljus, eftersom Jesus är ert ljus. Ni är kristna - inte för att ni gör extraordinära och särskilda saker - utan för att han, Kristus, är ert liv, i vårt liv. Ni är heliga, vi är heliga, om vi låta hans nåd verkar i oss.”
”Ett tänt ljus kan brinna endast om ljuset låter lågan förbruka det. Ljuset skulle vara meningslöst om stearinet inte gav elden näring. Låt Kristus brinna i er, även om detta ibland kan innebära uppoffringar och försakelse. Var inte rädd för att förlora något och stå med tomma händer. Ha modet att engagera era talanger och era gåvor för Guds rike och ge av er själva - som ljusets stearin - så att Herren genom er lyser upp mörkret. Jag litar på att ni är hoppets facklor och inte gömmer er. "Ni är världens ljus." "Där Gud är, det finns ingen framtid!"”
All the contents on this site are copyrighted ©.