2011-09-30 17:11:43

Albania: biskupi Europy przygotowują się do nowej ewangelizacji kontynentu


Do misyjnej odwagi w szukaniu nowych dróg ewangelizacji, zwłaszcza w służbie młodym pokoleniom, Benedykt XVI zachęca biskupów naszego kontynentu. Czytamy o tym w przesłaniu, które kardynał sekretarz stanu skierował do uczestników sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), trwającej w Tiranie. Papież przypomina, że ta struktura łącząca europejskie episkopaty pomaga im już od 40 lat w owocnej współpracy na polu duszpasterskim i ekumenicznym.

Watykańskie przesłanie odczytał wczoraj na rozpoczęcie sesji nuncjusz apostolski w Albanii. Abp Ramiro Moliner Inglés zauważył, że sesja plenarna z udziałem przewodniczących wszystkich europejskich episkopatów odbywa się w stolicy kraju, który 44 lata temu ogłoszono oficjalnie i konstytucyjnie ateistycznym. W 1967 r., gdy komuniści wprowadzili tam zakaz wyznawania wszelkiej religii, zaczął się niewątpliwie najsmutniejszy i najbardziej mroczny okres albańskiej historii – powiedział papieski dyplomata. Zwrócił też uwagę na hołd złożony świadectwu tamtejszych męczenników przez Jana Pawła II podczas historycznej wizyty w 1993 r. i na wielki wkład Kościoła w duchową odbudowę Albanii przez ostatnich 20 lat. Zapowiedział, że 12 października zostanie otwarty w Tiranie Katolicki Uniwersytet Matki Bożej Dobrej Rady. Nawiązując do tematu obecnej sesji, którym jest nowa ewangelizacja, nuncjusz przypomniał, że hasło to rzucił już w pierwszym roku swego pontyfikatu Papież Polak.

Wypowiedź bł. Jana Pawła II o nowej ewangelizacji, wygłoszoną w 1979 r. w Nowej Hucie, przypomniał też w Tiranie Jean-Luc Moens, który był koordynatorem misji miejskich w stolicach Europy. Ten świecki Belg, przewodniczący organizacji katolickiej Fidesco i członek Papieskiej Rady „Cor Unum”, przedstawił dziś uczestnikom sesji syntezę odpowiedzi europejskich episkopatów na rozesłany im kwestionariusz o nowej ewangelizacji. Z kolei problematykę tę przedstawił abp Salvatore Fisichella. Przewodniczący powstałej przed rokiem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji nawiązał do tego, co o sytuacji naszego kontynentu powiedziano w 1991 i 1999 r. na dwóch poświęconych mu Synodach Biskupów. Przypomniał też posynodalną adhortację apostolską Jana Pawła II Ecclesia in Europa z 2003 r. i liczne wypowiedzi Benedykta XVI, zwłaszcza podczas podróży do takich krajów europejskich, jak Wielka Brytania, Portugalia czy Niemcy.

W obliczu sekularyzacji kultury, kiedy również ludzie ochrzczeni oddalają się od Boga, odczuwana jest wszędzie potrzeba głoszenia im na nowo Ewangelii – podkreślił abp Fisichella. Przeżywamy dziś kryzys, który jest nie tylko ekonomiczno-finansowy, ale przede wszystkim kulturowy i antropologiczny. To człowiek jest w kryzysie, a Europa zatraca swą tożsamość. Mówiąc o inicjatywach duszpasterskich podejmowanych, by zaradzić tej sytuacji, szef dykasterii ds. nowej ewangelizacji wskazał jedną z nich, będącą zarazem przygotowaniem do przyszłorocznego Synodu Biskupów na ten temat. Jest nią „misja w metropoliach”, podjęta obecnie w 12 wielkomiejskich diecezjach Europy, m.in. w Warszawie. Sercem takiej misji mają stać się kościoły katedralne i katechezy wygłaszane w nich przez biskupa. Jako „pierwszy ewangelizator” ma on wyrażać jedność całego Kościoła lokalnego, wszystkich duchownych i świeckich, w działaniach ewangelizacyjnych skupionych wokół Słowa Bożego i sakramentów, a opartych na pogłębionej formacji.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.