2011-09-29 16:59:46

Watykan na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej


Wojna nie jest narzędziem rozwiązywania konfliktów. Przypomniał o tym na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Prał. Michael W. Banach wziął udział w konferencji ogólnej tej organizacji, w której Watykan ma pełne członkostwo jako jeden z jej założycieli. Posiedzenie odbywało się w Wiedniu w dniach 19-23 września.

Dyplomata przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej, która nie tylko sprzeciwia się rozprzestrzenianiu broni nuklearnej, ale także wyklucza wojnę spośród narzędzi załatwiania konfliktów międzynarodowych. Zdaniem Kościoła część funduszy przeznaczanych na zbrojenia mogłaby być z powodzeniem zaangażowana w projekty dotyczące rozwoju gospodarki, edukacji czy ochrony zdrowia. Ks. Banach przypomniał też sukcesy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, do których zaliczył traktaty o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, zakazie doświadczeń w tej dziedzinie oraz o utworzeniu stref wolnych od broni jądrowej. W tej ostatniej kwestii Stolica Apostolska wspiera wysiłki na rzecz objęcia taką strefą Bliskiego Wschodu.

Watykański dyplomata odniósł się również do niedawnego kryzysu związanego z awarią elektrowni w Fukushimie. Jego zdaniem katastrofa ta ukazała z całą mocą realność problemów dotyczących także pokojowego wykorzystania energii nuklearnej. Stawia to szereg pytań, na które powinno się znaleźć odpowiedź na szczeblu polityki międzynarodowej. Chodzi zwłaszcza o kontrolę stanu technicznego siłowni, gdzie powinna obowiązywać zasada suwerenności i bezpieczeństwa państwa przy zachowaniu należytej przejrzystości procedur.

Ks. Banach nawiązał ponadto do forum naukowego towarzyszącego sesji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Dotyczyło ono kwestii zabezpieczenia zasobów wodnych. Watykański dyplomata przypomniał, że często los krajów biednych zależy w tej dziedzinie od państw rozwiniętych i ich odpowiedzialności. Jest to wyzwanie, które może stanowić również szansę na zrównoważony rozwój, co stanowi jeden z celów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

tc/ osservatore romano
All the contents on this site are copyrighted ©.