2011-09-29 16:58:40

Watykan: święto patrolalne radia i żandarmerii


Liturgiczne Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest świętem patronalnym Radia Watykańskiego. Tym razem, w związku z 80-leciem papieskiej rozgłośni, w uroczystościach wziął udział kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Przed południem przewodniczył on w grocie lourdzkiej w ogrodach watykańskich specjalnej Mszy z udziałem pracowników radia i ich rodzin.

W swojej homilii kard. Bertone przypomniał początki Radia Watykańskiego, gdy po raz pierwszy zabrzmiał w eterze mocny głos Piusa XI, Papieża, który dostrzegł tu wielki potencjał techniczny, pomocny w głoszeniu Dobrej Nowiny całemu światu.

„Świadomi, że choć dzieło ewangelizacji wymaga ludzkich relacji osobowych i bezpośrednich, które umożliwiają rzeczywiste spotkanie z osobą Zmartwychwstałego Pana, to jednak radiofonia, podobnie jak inne nowoczesne środki przekazu, nadając autentyczne przesłanie Kościoła stanowi ważne wsparcie dla jego misji – mówił włoski purpurat. – Może bowiem przygotować serca do przyjęcia Prawdy, współdziałając w ten sposób z nową ewangelizacją. Potrzeba zatem, aby Radio Watykańskie było nadal typowo kościelnym środkiem przekazu, to znaczy żywotnie związanym z Kościołem na wzór winnej latorośli. Ukazując wszystkim rzeczywistość Kościoła i obecność w nim Chrystusa Zmartwychwstałego, dajecie współczesnemu człowiekowi możliwość otwarcia serca na zbawcze Boże działanie i przyjęcie pośrednictwa Kościoła, którego pragnął Pan jako skutecznego narzędzia zbawienia”.

Kard. Bertone wyjaśnił, że rola Radia Watykańskiego nie polega na byciu pudłem rezonansowym tego, co czyni i mówi Papież, ale na wiernym przekazywaniu prawdy nauczania magisterium Kościoła, zwłaszcza w tym, co dotyczy wiary i moralności. Wymaga to od pracowników dobrego przygotowania profesjonalnego dla przełożenia przesłania Kościoła na wielość języków, mentalności i kultur, a także wejścia w dialog ze współczesnym światem przy jednoczesnym zaangażowaniu w osobisty duchowy rozwój.

„Z drugiej strony wierność ewangelicznemu przesłaniu wymaga, aby w tym dialogu pośrednictwo nie stawało się upodabnianiem do świata, czyli rozwadnianiem, pozbawianiem przesłania głębszych i prawdziwych treści – stwierdził watykański sekretarz stanu. – Często bowiem zdarza się w medialnym świecie, że zaczyna dominować pewne kultura relatywizmu, sceptyczna wobec możliwości dojścia do absolutnej prawdy, a za to otwarta na wszystkie opinie oceniane jako równie prawdziwe i uzasadnione. Tymczasem współdziałające z Kościołem instytucje medialne są powołane do odważnego służenia Prawdzie, by pomagać opinii publicznej postrzegać i odczytywać rzeczywistość zgodnie z ewangeliczną perspektywą. Chodzi o przedstawianie uzasadnień wiary, które przekraczają wszelkie wizje ideologiczne i mają pełne prawo obecności na międzynarodowym forum”.

Dzisiaj przypada też święto patronalne żandarmerii watykańskiej. Odnośne uroczystości zorganizowano po południu. Także w tym przypadku przybrały one uroczystą formę z udziałem kardynała sekretarza stanu oraz przewodniczącego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego kard. Giovanniego Lajolo. Szczególną okazją jest tu przekazanie żandarmerii historycznego sztandaru papieskiego, który powiewał nad szturmowaną 20 września 1870 r. rzymską bramą Porta Pia. Papieżowi podarowała go książęca rodzina Ruspoli, do której nieprzerwanie przez 150 lat należała ta pamiątka, symbolizująca upadek Państwa Kościelnego i zjednoczenie Włoch. Sztandar trafi do muzeum historycznego na Lateranie.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.