2011-09-29 17:00:35

Vatikanradion firade sitt 80-års jubileum i Vatikanträdgårdarna
"Lyhördhet för världen, trohet till budskapet"


(29.09.2011) Idag firar den katolska kyrkan Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. Ärkeängeln Gabriel är skyddshelgon för massmedia och telekommunikation och därför även Vatikanradions skyddshelgon. Eftersom Vatikanradion i år firar sitt 80-års jubileum var det årliga firandet extra högtidligt. Klockan 9 på förmiddagen firade kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanens statssekreterare mässan för Vatikanradions alla anställda med familjer, vid Lourdesgrottan i Vatikanträdgårdarna. Vatikanradions kör som består av reportrar från olika redaktioner sjöng och radions alla präster koncelebrerade med kardinal Bertone. Deltog gjorde även Guglielmo Marconis dotter, Elettra Marconi. Det var Guglielmo Marconi själv, radions uppfinnare, som påven Pius XI anlitade 1931, när påven beslutade sig för att använda radion som redskap för att sprida Guds ord, och kyrkans och påvens röst i världen.

Under predikan talade kardinal Bertone om den känsliga uppgift som arbetet innebär. ”Kyrkan har anförtrott er uppdraget att sprida påvens undervisning och kyrkans autentiska lära till lyssnarna. Det rör sig inte om att vara en megafon för vad påven säger och gör, utan att troget rapportera om de sanningar som kyrkan undervisar, särskilt i frågor som rör tro och moral, som de tolkas och undervisas av läroämbete. Även om Vatikanradion åtnjuter en nödvändig autonomi, så är den särskilt kopplad till den Heliga Stolen. Vi vet att allmänheten ser på vår radio som "påvens Radio", och att de som ser på det den sänder som en "auktoritativ rapportering."

Kardinal Bertone talade vidare om Vatikanradions uppgift, ”svåra uppgift” som han sa, att så att säga ”översätta” budskapet till ett språk som passar i tiden och som kan tas emot i den särskilda kulturen som de olika redaktionerna talar till. ”En kulturell medling, där budskapet förmedlas begripligt och lättillgängligt. För att kunna utföra denna tjänst måste man vara bildad, men även kunna föra dialog med världen, kunna tala världens språk, och ha empati med den törst efter sanningen som finns idag. Å andra sidan krävs trohet mot evangeliets budskap i denna dialog så att medlingen inte blir "världslig" i betydelsen av ett urvattnat budskape, tömt på sitt djupare och sanna innehåll.”

”Förutom denna inte så lilla kulturella utmaning, som handlar om att förstå sanningen, gäller det andra personligen: den som är kallad till att agera som kommunikatör av sanningen, måste vara personligen involverad i den meningen att han måste vara öppen för den Helige Ande, samma Ande som vid pingsten gjorde uppståndelsen begripligt för alla, var och en på sitt eget språk. Med andra ord är det nödvändigt att de som är kallade att förmedla evangeliet på olika språk lever i Guds nåd, med ett öppet hjärta och att de är villiga att acceptera var Anden leder dem.”

Kardinal Bertone gjorde även en översikt över dessa 80 år och noterade att Vatikanradion har expanderat, och blivit ett viktigt organ, genom vilken påven kan kommunicera snabbt och effektivt innehållet och händelserna i sitt apostoliska ämbete. Utmaningen är att följa den snabba utvecklingen i multimedial teknik, med olika former av kommunikation för att kommunicera med varandra interaktivt”, sa han och la denna stora utmaning i Jungfru Marias och ärkeängeln Gabriels händer, ”som leder er i arbetet och stödjer er i den dagliga tjänsten.”

Efter Mässan hade det dukats upp flera stora bord med mat och dryck i Vatikanträdgården framför La Palazzina, där Vatinaradion föddes för 80 år sedan, med påven Pius XI:s första radiomeddelande: “Audite caeli quae loquor, audiat terra verba oris mei. …”; “Lyssna himmel och jord, på orden jag talar”.All the contents on this site are copyrighted ©.