2011-09-29 17:00:58

Religiösa ledare i Sydkorea besöker Nordkorea


(29.09.2011) I dessa dagar har ledarna för de sju främsta religionerna i Sydkorea som tillhör föreningen ”Korean Conference of Religions för Peace” besökt Nordkorea. Det var den första gången som en sådan resa gjordes i landet och syftet var att återföra de två länderna på fredens och försoningens väg. Resan lämnar nu en öppen dörr till hoppet att religionen skall kunna återuppblomstra i Nordkorea. Det säger ärkebiskopen Kim Hee-jong som är ordförande i de sydkoreanska biskoparnas kommission för den interreligiösa dialogen och ledde delegationen i Nordkorea.

”Att tala om religion och be i Nordkorea - en av de länder som ligger på de sista platserna vad gäller respekten för religionsfriheten i världen - är säkert sällsynt”, säger mons. Hee-jong, som även talar om det gripande ögonblicket då de troende av olika religioner bad för freden på Baekdusan-berget, som är det högsta berget på den koreanska halvön.

”Resans karaktär var rent religiös och hade inte någon politisk avsikt”, säger den sydkoreanske ärkebiskopen vidare. ”Därför tror jag att även Nordkorea uppfattar den på samma sätt. Möten av detta slag kommer att hållas regelbundet även i fortsättningen så att man får möjlighet att förstå varandra och ömsedigt ta hänsyn till den andres synpunkt. De religiösa ledarnas möten öppnar ett hopp om fred, för även om det inte är lätt återupprätta freden mellan Nord- och Sydkorea kommer besöket åtminstone delvis att bidra till förbättringen av relationerna mellan de båda länderna”.

”Att träffas hjälper båda parterna att förstå varandra. Att tala med varandra är ett av de bästa sätten för att övervinna missförstånd och den ömsesidiga misstron. Jag märkte att önskan om en fredlig återförening är lika stor i Norr som i Söder”, säger mons. Hee-jong. Därför hoppas han att de troende och civilbefolkningen i Nord- och Sydkorea skall kunna mötas oftare för att söka en väg för samarbete. Detta skulle vara till stor hjälp för att utveckla de fredliga relationerna på den koreanska halvön, säger han. ”Jag hoppas sedan att de två regeringarna skall kunna sätta sig vid ett bord och återuppta dialogen”.

Angående de nuvarande förhållanden i Nordkorea säger ärkebiskopen att ”den humanitära situationen fortfarande är mycket svår. Det behövs livsmedelshjälp, läkemedel och annat efter de kraftiga regnen och översvämningarna som orsakade skador i många delar av landet i somras”. Därför har den katolska Kyrkan och andra religiösa samfund i Sydkorea för avsikt att fortsätta det humanitära samarbetet.

All the contents on this site are copyrighted ©.