2011-09-29 17:19:45

Benedictus XVI mötte Metropoliten Hilarion efter ekumeniskt möte i Vatikanen


(29.09.11) Samarbetet mellan den romersk-katolska Kyrkan och den Ryskortodoxa kyrkan var tema för ett arbetsmöte mellan Metropoliten Hilarion, ordförande för Moskvapatriarkatets avdelning för yttre förbindelser och kardinal Kurt Koch, ordförande i det Påvliga rådet för kristen enhet. Mötet ägde rum igår i rådets huvudkontor i Vatikanen.

Metropoliten Hilarion mötte sedan Benedictus XVI i Castel Gandolfo klockan 11:00 idag. Detta var det tredje mötet mellan Benedictus XVI och Metropoliten sedan valet av Hilarion som ordförande för avdelningen för yttre förbindelser 2009. Mons Brian Farrell, vice ordförande i det Påvliga rådet för kristen enhet deltog också i gårdagens möte samt Ärkepräst Dimitry Sizonenko, sekreterare i det ryska patriarkatets avdelning för inter-kristna relationer.

Enligt ett pressmeddelande från Moskvapatriarkatet fokuserade diskussionerna på att "skydda kristna och övervinna kristofobi" - två frågor som Moskvapatriarkatet upprepade gånger har uttalat sig om. Onsdagens möte var också ett tillfälle till att diskutera "resultaten av det ortodoxkatolska samarbetet inom den gemensamma ortodoxkatolska teologiska kommissionen".

Det har också funnits vissa spekulationer om att Benedictus XVI och patriarken Kirill kunde mötas i Serbien år 2013 som en del av 1700-årsdagen av ediktet i Milano år 313, som tillät religionsfrihet i det romerska imperiet, vilket i praktiken innebar slutet på förföljelsen av de kristna. Ett unikt möte mellan Benedictus XVI och patriarken Kirill kunde börja läka den 1000-åriga sprickan mellan kristendomens västra och östra grenar som uppstod i och med den stora schismen år 1054.All the contents on this site are copyrighted ©.