2011-09-28 16:24:32

Papież przekazał Rocie Rzymskiej pewne kompetencje prawne dykasterii ds. liturgii


Stolica Apostolska stara się zawsze dostosować swe struktury zarządzania do nowych potrzeb duszpasterskich, modyfikując organizację i kompetencje dykasterii Kurii Rzymskiej – przypomina Benedykt XVI w swym nowym liście apostolskim motu proprio. Tym dokumentem zaczynającym się po łacinie od słów Quaerit semper, czyli „stara się zawsze” przenosi na Rotę Rzymską dotychczasowe kompetencje Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów co do dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego oraz co do orzeczenia nieważności święceń. Jednocześnie tworzy w trybunale Roty specjalny urząd do tych spraw. Postanowienia te, podpisane 30 sierpnia, wejdą w życie w życie 1 października.

Papież zwraca uwagę, że zasadę dostosowywania rzymskich dykasterii do potrzeb duszpasterskich potwierdził Sobór Watykański II w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus, 9. Kierował się nią bł. Jan Paweł II, reformując Kurię Rzymską konstytucją apostolską Pastor bonus z 1988 r. Później zarówno on sam, jak i jego następca Benedykt XVI modyfikowali ze względu na zmieniające się potrzeby struktury i kompetencje pewnych dykasterii. Obecna zmiana ma na celu odciążenie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, by mogła zająć się głównie promowaniem liturgii w Kościele zgodnie z soborową odnową rozpoczętą konstytucją Sacrosanctum Concilium. Przeniesienie kompetencji – pisze Ojciec Święty – zaproponował prefekt watykańskiej kongregacji ds. liturgii. Nowym urzędem Roty Rzymskiej zajmującym się dyspensą od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego oraz sprawami o orzeczenie nieważności święceń kierować będzie – wspomagany przez zespół urzędników, komisarzy delegowanych i konsultorów – dziekan tego trybunału. Jest nim obecnie bp Antoni Stankiewicz.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.