2011-09-28 16:27:18

Moskwa: po spotkaniu patriarchy Cyryla z kard. Tomko


Istnieje większa wola współpracy i świadomość potrzeby kontynuowania dialogu między Cerkwią prawosławną a Kościołem katolickim w Rosji. Mówił o tym po spotkaniu z patriarchą Moskwy i Wszechrusi Cyrylem kard. Jozef Tomko. Gościł on w Rosji jako legat papieski na uroczystościach 100-lecia konsekracji stołecznej katedry katolickiej.

„Jest większe zaufanie między obu Kościołami, a także wola współpracy jako chrześcijanie – uważa słowacki purpurat. – Jest bardzo pozytywny duch dialogu ekumenicznego. Spotkanie z patriarchą było bardzo serdeczne, rozmawialiśmy o posłudze misyjnej, a także o klerze. Również w Kościele prawosławnym brakuje powołań i nie ma wystarczającej liczby kapłanów. Wskazaliśmy na konieczność dobrej formacji duchowieństwa. Poruszony został temat chrystianofobii w społeczeństwach zachodnich. Wskazaliśmy, że potrzeba tu jasnego głosu autorytetu duchowego broniącego etyki chrześcijańskiej. Podziękowałem patriarsze, że w tej kwestii bardzo jasno zabiera głos, który jest w harmonii z naszym głosem” – dodał kard. Tomko.

Cieniem na moskiewskich uroczystościach położył się incydent z rozbiórką jednego z domów należących do Misjonarek Miłości pracujących w stolicy Rosji. Jak poinformował abp Paolo Pezzi, podobna groźba zawisła również nad kolejnym ich budynkiem, który podobnie jak pierwszy został zbudowany bez odpowiednich zezwoleń administracyjnych i może zostać potraktowany jako samowola budowlana. Katolicki metropolita wyraził ubolewanie z powodu swoistej „dyktatury prawa”, jaka panuje w Moskwie, i zapewnił, że postara się pomóc siostrom w znalezieniu nowej siedziby.

bz, wr, tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.