2011-09-28 16:24:01

Audiencja ogólna: podsumowanie wizyty w Niemczech


Cieszę się, że w mojej ojczyźnie mogłem zobaczyć młode oblicze Kościoła i wraz z moimi rodakami dzielić radość z bycia katolikiem. Wszystkim przypomniałem, że ich życie będzie owocne, jeśli oprze się na autentycznej wierze i jeśli będą trwać w jedności z Następcą Piotra – mówił Ojciec Święty na audiencji ogólnej. Zamiast katechezy powrócił do swej wizyty w Niemczech, omawiając jej poszczególne etapy. Wiele miejsca Benedykt XVI poświęcił swym spotkaniom z niemieckimi politykami. „Przypomniałem im, że Bóg nie jest zagrożeniem dla demokracji i wolności, lecz gwarantem ludzkiego współistnienia w sprawiedliwości i pokoju” – powiedział Papież.

„Bardzo chętnie przyjąłem zaproszenie do odwiedzenia Bundestagu. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń tej podróży. Po raz pierwszy Papież przemawiał do członków niemieckiego parlamentu. Z tej okazji ukazałem, że podstawa prawa i wolnego, praworządnego państwa, a zatem miara wszelkiego prawa, została zapisana przez Stwórcę w samym bycie jego stworzenia. Trzeba zatem poszerzyć nasze pojęcie natury, obejmując nim nie tylko ogół funkcji, lecz również zobaczyć w niej język Stwórcy, który pomaga nam odróżnić dobro od zła”.

Benedykt XVI podkreślił też, że jego podróż do Niemiec, kraju reformacji, miała silną wymowę ekumeniczną. Obejmowała bowiem wizytę w byłym klasztorze augustianów w Erfurcie, gdzie Marcin Luter został katolickim księdzem.

„Przekonaliśmy się na nowo, jak ważne jest nasze wspólne świadectwo o wierze w Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, który często nie zna Boga i nie interesuje się Nim. Niezbędne są nasze wspólne zabiegi o dojście do pełnej jedności, ale jesteśmy w pełni świadomi, że nie możemy «stworzyć» sobie wiary czy jedności, której tak bardzo pragniemy. Wiara będąca naszym własnym wytworem nie ma żadnej wartości, a prawdziwa jedność jest raczej darem Pana, który modlił się i nadal się modli o jedność swych uczniów. Tylko Chrystus może dać nam tę jedność. A my będziemy się stawać coraz bardziej zjednoczeni w tej mierze, w jakiej powrócimy do Niego i pozwolimy, by On nas przemieniał”.

Do swej podróży Papież nawiązał też w słowie do Polaków. Słuchaj papieskich pozdrowień po polsku: RealAudioMP3

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję wam za modlitewne wsparcie podczas mojej wizyty w rodzinnych Niemczech. Dziękuję również tym wszystkim Polakom, którzy byli obecni w Berlinie, Erfurcie, Fryburgu i innych miejscach, jednocząc się z braćmi Niemcami i ubogacając się wzajemnie świadectwem wiary. Niech Bóg wam błogosławi!”

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.