2011-09-27 17:53:50

Den största katolska kyrkan i Ryssland fyller 100 år


(27.09.11) Mellan den 23 och 25 september firade man i Moskva 100-årsjubiléet av den Obefläckade Avlelsens katedral som är den största katolska kyrkan i Ryssland. I samband med detta begav sig många biskopar till Moskva - även från Polen, USA, Belarus, Kazakstan och Litauen, inbjudna av den katolske ärkebiskopen mons. Pezzi. Även Påven var samfundet symoliskt nära genom sin specielle utsände kardinal Tomko. Till denne hade Benedictus XVI överlämnat ett brev där han definierar katedralen såsom en lysande symbol för trons styrka.

I brevet betonades att kardinalen Tomko, som är prefekt i kongregationen för folkens evangelisering och som ledde Mässan den 25 september, skulle föra påvens hälsningar till Rysslands katoliker samt uppmaningen om att genom Marias förmedling leda att liv fullt av tro och barmhärtighet.

Den Obefläckade Avlelsens katedral byggdes mellan åren 1901 och 1911 på Malaya Gruzinskaya-gatan för att ta emot huvudstadens dåvarande 30.000 katoliker som mestadels var polacker. Katedralen delade sedan samma öde som majoriteten av de ryska kyrkorna fick under den militanta ateismen.

Efter oktoberrevolutionen förklarades katedralen såsom nationalegendom och församlingsmedlemmarna blev tvungna att betala höga avgifter för att kunna använda den såsom kultplats, men församlingens tro lyckades att hålla kyrkolivet vid liv. År 1938 stängdes katedralen definitivt av de sovjetiska myndigheterna. Förstörd, profanerad och sedan förvandlad till en fabrik blev katedralen år 1956 säte för forskningsinstitutet ”Mosspetspromproekt”.

Mons. Pezzi har ofta velat understryka hur församlingen på Malaya Gruzinskaya-gatan blev offer för det grymma stalinistiska förtrycket och nämner tre av de många martyrer som är bundna till denna församlings historia - nämligen dess förste rektor, fader Tsakul och sedan fader Fedorov och fader Soloviev.

Situationen förändrades med Gorbatjovs perestrojka. År 1989 började en polsk förening be om återlämnandet av kyrkan. I december 1990 hölls den första tillåtna Mässan på platsen utanför katedralen. Trots den bitande kölden strömmade hundratals personer dit. Från och med juni 1991 började man hålla Mässan varje söndag där - ända tills forskningsinstitutet i januari 1996 definitivt lämnade byggnaden och församlingen månaden därefter fick bekräftelsen om sin rättighet till att använda kyrkan. Med en penninginsamling bland troende och donatorer inleddes restaureringsarbetet i december 1999 och Vatikanens statssekreterare kardinalen Sodano återinvigde den.

Liksom de flesta av de katolska församlingarna i Ryssland är den Obefläckade Avlelsens katedral såsom den universella Kyrkan i miniatyr. Församlingsmedlemmarna är mestadels ryssar, men med olika ursprung och olösligt bundna till den lokala kulturen. I kyrkan firar man Mässor på polska, engelska, spanska, koreanska och armeniska. Med tiden har katedralen även blivit en riktpunkt för huvudstadens kulturella liv. Firandet för katedralens 100-årsjubileum omfattade konserter med kyrkomusik, invigningen av en staty av Moder Teresa av Calcutta, en fotoutställning, presentationen av boken och filmen om katedralens historia.

All the contents on this site are copyrighted ©.