2011-09-26 12:01:09

Bp Budzik metropolitą lubelskim


Ojciec Święty mianował bp. Stanisława Budzika arcybiskupem metropolitą lubelskim. 59-letni duchowny był dotychczas biskupem pomocniczym tarnowskim i sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Budzik pochodzi z Łękawicy w diecezji tarnowskiej. Po odbyciu studiów w tamtejszym seminarium duchownym został w 1977 r. wyświęcony na kapłana. Pracował następnie jako wikariusz w Limanowej i Tarnowie. W latach 1982-1989 studiował teologię dogmatyczną w Innsbrucku w Austrii uzyskując doktorat. Po powrocie do kraju pełnił tam funkcje dyrektora diecezjalnej Caritas (1989-1990) i wydawnictwa „Biblos” (1990-1995). W 1998 r. uzyskał habilitację na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W rok później został rektorem tarnowskiego seminarium duchownego, którą to funkcję sprawował aż do nominacji biskupiej w 2004 r. W 2007 r. został powołany na sekretarza generalnego episkopatu.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.