2011-09-26 16:28:31

Benedictus XVI främjar Katolskt-Ortodoxt samarbete


(24.09.11) Benedictus XVI har uppmanat katolska och ortodoxa kristna att arbeta tillsammans för att försvara det mänskliga livet och främja den traditionella familjen. "De kristnas gemensamma engagemang, däribland många ortodoxa och orientaliskortodoxa kristna, ger ett värdefullt bidrag till att bygga upp ett samhälle rustad för framtiden, där människan ges den respekt som tillkommer henne” sade påven vid ett möte med ortodoxa ledare i den tyska staden Freiburg i lördags.

I ärkestiftet Freiburgs seminarium, betonade påven områden där ett nära samarbete behövs för att vända "det nuvarande klimatet, där många vill, så att säga, befria det offentliga livet från Gud." I kampen om livet kan både katolska och ortodoxa "tala ut gemensamt för att skydda mänskligt liv från befruktning till naturlig död." De kan också arbeta tillsammans för att främja "äktenskapets värde och familjen", i synnerhet i att försvara "dess integritet och det unika i äktenskapet mellan en man och en kvinna."

Det finns uppskattningsvis 1,6 miljoner ortodoxa och orientaliskortodoxa kristna i Tyskland idag. Bland kristna kyrkor och samfund, är den ortodoxa "teologiskt närmast" den katolska Kyrkan, eftersom de båda har samma grundläggande struktur och arv från den gamla Kyrkan", sade påven. Han hoppades "att dagen inte är alltför avlägsen då vi återigen får fira Eukaristin tillsammans."

Benedictus XVI förklarade att under åren har han "lärt känna och älska ortodoxin mer och mer" genom personliga vänskapsband med ortodoxa ledare sedan hans dagar som ärkebiskop av München och Freising. Men, tillade han, det krävs fortfarande ett pågående arbete med att "utjämna teologiska skillnader", vars lösningar är "oumbärliga för restaureringen av den fullständiga enighet som vi hoppas och ber för."

Ärkebiskopen Robert Zollitsch, ordförande i den tyska biskopskonferensen, hyllade lördagens möte som en "annan ekumenisk höjdpunkt." Han sade att den katolska Kyrkan nu var "fullt medveten om allt som den delar med de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i frågor om tro och etik."
All the contents on this site are copyrighted ©.