2011-09-26 16:52:01

Asyż: biskupi franciszkańscy o powołaniu zakonników w Kościele


Jak franciszkanie mają się włączać w życie i misję Kościoła? Zastanawiają się nad tym od 26 do 29 września w Asyżu kardynałowie i biskupi z Zakonu Braci Mniejszych. Należy do niego sześciu kardynałów i ponad 100 (107) biskupów, z czego liczni w krajach misyjnych. W obecnym spotkaniu, które jest już drugim z kolei, bierze udział czterech purpuratów i 50 biskupów. Pierwszy raz hierarchowie należący do Zakonu Braci Mniejszych spotkali się w Asyżu z jego przełożonym generalnym przed czterema laty, w czerwcu 2007 r. Okazją były wówczas przygotowania do 800-lecia zakonu franciszkańskiego. Tym razem jest nią 800-lecie Drugiego Zakonu św. Franciszka, czyli klarysek.

Otwierając dziś spotkanie, generał franciszkanów zachęcił swych zakonnych współbraci pełniących posługę biskupią do wierności Ewangelii. Wzorem św. Franciszka bracia mniejsi również obecnie mają ją stawiać w centrum swego życia i misji. O. José Rodríguez Carballo przytoczył słowa Benedykta XVI z posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini 83, że życie osób konsekrowanych ma być „żywą egzegezą słowa Bożego”. „Pragniemy żyć Ewangelią i głosić ją w Kościele, z Kościołem i jako Kościół – powiedział minister generalny Zakonu Braci Mniejszych. – Jesteśmy świadomi, że nie tylko mamy za sobą chwalebną historię, którą należy pamiętać i wspominać, ale też i przed sobą wielką historię, którą trzeba budować”. Generał franciszkanów wskazał ponadto, że biskupi-zakonnicy są dla pozostałych współbraci stałym przypomnieniem wymiaru kościelnego ich życia i misji.

Na asyskim spotkaniu o oczekiwaniach Kościoła względem braci mniejszych mówić będzie jutro należący również do tego zakonu kard. Cláudio Hummes, były prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. 29 września franciszkańscy biskupi przybędą do Rzymu, by koncelebrować Eucharystię u grobu św. Piotra.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.