2011-09-25 16:28:46

Wypełnić struktury miłością - papieska homila we Fryburgu


„Zaufajmy Bogu, którego moc przejawia się przede wszystkim we współczuciu i przebaczeniu. Zawsze, a zwłaszcza w czasach niebezpieczeństwa i wstrząsów jest On blisko nas. Aby moc jego miłosierdzia mogła dotknąć naszych serc, konieczne jest otwarcie na Niego, potrzebna jest gotowość do zaniechania zła i wydostania się z obojętności oraz zrobienie miejsca na Jego słowo”. W ten sposób Benedykt XVI skomentował w homilii Jezusowe słowa z ewangelii dzisiejszej niedzieli. Wyjaśnił, że Zbawiciel mówiąc o pierwszeństwie w królestwie Bożym celników i nierządnic pragnie wstrząsnąć swymi słuchaczami, by wytrącić ich z religijnej rutyny. W dzisiejszych czasach można by te słowa przetłumaczyć: agnostycy nie ustający w pytaniu o Boga czy ludzie cierpiący z powodu naszych grzechów są bliżsi królestwa Bożego, niż kościelni rutyniarze w rzeczywistości obojętni na wiarę.

„Nie oznacza to, że wszystkich tych, którzy żyją w Kościele i dla niego pracują, należy zaszeregować jako dalekich od Jezusa i Królestwa Bożego. Absolutnie nie! Kościół w Niemczech ma wiele instytucji społecznych i charytatywnych, w których miłość bliźniego praktykowana jest w formie efektywnej także społecznie, i to aż po krańce ziemi. Pragnę wyrazić moją wdzięczność i uznanie wszystkim osobom angażującym się w niemiecką Caritas lub inne organizacje kościelne, lub wielkodusznie poświęcającym swój czasu i energię jako wolontariusze w Kościele. Posługa taka wymaga nade wszystko kompetencji rzeczowej i zawodowej. Lecz w sensie nakazu Jezusa trzeba więcej: otwartego serca, które pozwala dotknąć się miłością Chrystusa i w ten sposób obdarzyć bliźniego, który nas potrzebuje, czymś więcej niż posługą techniczną: miłością, w której ukazuje się drugiemu miłującego Boga – Chrystusa”.

Benedykt XVI zachęcił niemieckich katolików do wypełnienia duchem tego, co dobre i efektywne w kościelnych strukturach. Chodzi tu także o zachowanie jedności w przylgnięciu do osoby Chrystusa i we wzajemnej więzi.

„Kościół w Niemczech stawi czoła wielkim wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości i pozostanie zaczynem w społeczeństwie; jeśli kapłani, osoby konsekrowane i świeccy wierzący w Chrystusa, dochowując wierności swemu specyficznemu powołaniu, będą współpracować w jedności; jeśli parafie, wspólnoty i ruchy będą się wzajemnie wspierały i ubogacały; jeśli ochrzczeni i bierzmowani będą nieść wysoko pochodnię autentycznej wiary w jedności z biskupem i zechcą nią oświecić swoją głęboką wiedzę i umiejętności – mówił Papież. – Kościół w Niemczech będzie nadal błogosławieństwem dla ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej, jeśli pozostanie wiernie zjednoczony z Następcami św. Piotra i apostołów, jeśli będzie na wiele sposobów troszczył się o współpracę z krajami misyjnymi i zechce się w tym «zarazić» radością wiary młodych Kościołów”.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.