2011-09-25 15:39:54

Påvens Angelusbön i Tyskland: ”Denna bön påminner oss ständigt om vår frälsnings historiska början”


(25.09.11) Efter Mässan vid Freiburgs flygplats bad påven Benedictus XVI söndagens Angelusbön och reflekterade över Jungfru Marias svar på Guds kallelse:

”Kära bröder och systrar!” – sade påven – vid slutet av detta högtidliga firande av den Heliga Mässan ber vi nu Angelus tillsammans. Denna bön påminner oss ständigt om vår frälsnings historiska början. Ärkeängeln Gabriel presenterar Guds frälsningsplan till Jungfru Maria, med vilken hon skulle bli mor till Frälsaren. Maria var rädd, men ängeln uttalade tröstande ord: "Var inte rädd, Maria, ty du har funnit nåd hos Gud" så att Maria kan svara med sitt stora "ja".

”Detta "ja", med vilket hon accepterar att bli Herrens tjänarinna, är ett tillitsfullt "ja" till Guds plan, till vår frälsning. Och hon uttalar till slut sitt "ja" till oss alla, som hon fick som hennes barn vid foten av korset. Hon drar sig aldrig inför detta löfte. Och så kallas hon glad, eller snarare saliga, för att hon trodde på att det som Herren hade lovat henne skulle uppfyllas.”

”När vi ber Angelus, kan vi instämma med Maria i hennes "ja", vi kan tillitsfullt lita på skönheten i Guds plan och i den försyn som Han har tilldelat oss i sin nåd. Guds kärlek kommer då också, så att säga, ta kött i våra liv, och bli allt mer påtaglig. I alla våra bekymmer behöver vi inte vara rädda. Gud är god. Samtidigt vet vi att vi uppbyggs av gemenskapen med de många troende som nu ber Angelus tillsammans med oss över ​​hela världen, via radio och tv.”
All the contents on this site are copyrighted ©.