2011-09-25 16:31:36

Diecezja sandomierska: pierwsze muzeum kard. Kozłowieckiego


Pierwsze na świecie muzeum kard. Adama Kozłowieckiego otwarto dziś w miejscu urodzenia tego wielkiego misjonarza Afryki. Wpisuje się to w obchody 100-lecia jego urodzin, w ramach których diecezja sandomierska przeżywa „Rok kard. Adama Kozłowieckiego”.

Uroczystości rozpoczęła Msza sprawowana przy rodzinnym domu Kozłowieckich. W liturgii sprawowanej pod przewodnictwem kard. Medardo Josepha Mazombwe wraz z biskupami Krzysztofem Nitkiewiczem i Edwardem Frankowskim oraz licznym gronem kapłanów diecezjalnych i jezuitów wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Niemiec w Polsce oraz Polski w Zambii, samorządowcy z marszałkiem województwa podkarpackiego, rodzina Kozłowieckich, a także licznie przybyli wierni.

Podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz, wspominając osobę Adama Kozłowieckiego, wskazał na jego niezłomność w przeciwnościach i pełne zawierzenie wszelkich działań Bogu. „Kard. Kozłowiecki uczy nas właściwie pojętej tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka – mówił ordynariusz sandomierski. –Walczył latami o równe prawa dla Afrykańczyków. Potrafił dostrzec dobro nawet w swoich obozowych oprawcach. Jednocześnie pozostał wierny powołaniu kapłańskiemu, bronił praw Kościoła i odważnie wypowiadał swoje poglądy. Dzisiaj w imię tolerancji niektórzy dążą do usunięcia religii i jej symbolów z życia publicznego. Nie biorą pod uwagę, że w ten sposób narzucają ogromnej większości społeczeństwa laicką, ateistyczną wizję świata bez Boga. Jednocześnie ci sami ludzie okazują całkowity brak tolerancji, dopuszczając się profanacji krzyża, Pisma Świętego i innych wartości drogich wierzącym w Chrystusa. Deptanie uczuć religijnych zagraża harmonii społecznej, godzi w jedną z podstawowych wartości, bez których naród traci swego ducha, swoją tożsamość, zdolność do skutecznej walki z przeciwnościami – mówił do zebranych bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po wspólnej modlitwie otwarto w odremontowanym dworku rodziny Kozłowieckich muzeum poświęcone życiu i posłudze duszpastersko-misyjnej kard. Adama Kozłowieckiego. W tym samym budynku rozpocznie działalność mające charakter edukacyjno-formacyjny Diecezjalne Centrum Misyjne. Z powstaniem tych dzieł wiąże się działalność i zaangażowanie wielu osób z Fundacji im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” oraz diecezji sandomierskiej. Podczas sympozjum podsumowano wielorakie działania prowadzone podczas Roku ks. kard. A. Kozłowieckiego. Goście mogli również wysłuchać wykładu ks. Marka Inglota SJ „Adam Kozłowiecki – Człowiek, Jezuita, Arcybiskup” oraz obejrzeć program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież.

ks. T. Lis, Sandomierz
All the contents on this site are copyrighted ©.