2011-09-24 16:37:24

Benedykt XVI w Erfurcie: wiara pomoże usunąć następstwa dyktatur


W homilii w Erfurcie Papież przypomniał, że mieszkańcy terenów byłej NRD musieli znosić dwie dyktatury: „brunatną” hitlerowską i „czerwoną” komunistyczną. Wiele następstw tamtego czasu trzeba jeszcze usunąć, zwłaszcza w dziedzinie intelektualnej i religijnej. Większość ludzi żyje tu z dala od wiary w Chrystusa i wspólnoty Kościoła. Jednak ostatnich 20 lat wolności wniosło też dobre doświadczenia.

„Wszyscy jesteśmy przekonani, że nowa wolność pomogła nadać ludzkiemu życiu większą godność i otworzyć wiele nowych możliwości. Również z punktu widzenia Kościoła możemy z wdzięcznością podkreślić wiele ułatwień: nowe możliwości działania parafii, renowację i rozbudowę kościołów oraz ośrodków parafialnych, inicjatywy diecezjalne o charakterze duszpasterskim lub kulturalnym. Czy jednak te możliwości doprowadziły nas również do wzrostu w wierze? Czyż nie trzeba poszukiwać głębokich korzeni wiary i życia chrześcijańskiego w czymś zupełnie innym, niż w wolności społecznej? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Wielu przekonanych katolików pozostało wiernych Chrystusowi i Kościołowi właśnie w trudnej sytuacji zewnętrznego ucisku. Zgodzili się na osobiste przykrości, żeby żyć swoją wiarą”.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że wierzy się zawsze razem z innymi. Wiarę zawdzięczamy przede wszystkim Bogu, ale praktycznie także tym, którzy uwierzyli wcześniej i wierzą wraz z nami. Ważna jest duchowa wymiana, która rozciąga się na cały Kościół.

„Jeśli otworzymy się na całą wiarę w całej historii i na jej świadectwa w całym Kościele, wtedy wiara katolicka również jako siła publiczna będzie miała przyszłość w Niemczech. Przemiany polityczne roku 1989 na waszej ziemi były motywowane nie tylko pragnieniem dobrobytu i swobody przemieszczania się, ale też decydująco tęsknotą za prawdomównością. To pragnienie było podtrzymywane między innymi przez ludzi, którzy oddali się całkowicie służbie Bogu i bliźniemu, gotowi poświęcić swe życie. Oni, a też związani z waszą ziemią święci, dają nam odwagę, aby wykorzystać nową sytuację. Nie chcemy chować się w wierze czysto prywatnej, ale odpowiedzialnie zarządzać zdobytą wolnością”.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.