2011-09-24 17:38:25

Benedykt XVI do prawosławnych o wspólnym publicznym świadectwie w Niemczech


Przedstawicielom chrześcijańskiego Wschodu Papież przypomniał, że wśród wszystkich Kościołów prawosławie jest nam teologicznie najbliższe. Mamy tę samą strukturę Kościoła pierwszych wieków. Benedykt XVI ponowił nadzieję na „niezbyt odległy dzień, gdy będziemy mogli znowu wspólnie sprawować Eucharystię”. Z sympatią odnotował wzrost liczby prawosławnych w Zachodniej Europie, których dziś w Niemczech jest już ponad półtora miliona (ok. 1,6 mln). Stają się oni integralną częścią społeczeństwa, ożywiając skarb kultury i wiary chrześcijańskiej Europy.

Ojciec Święty poparł współpracę między Cerkwiami, życząc postępu przygotowań Soboru Panprawosławnego. Zaznaczył, że brał udział w dialogu już jako profesor i potem arcybiskup Monachium, co pozwoliło mu głębiej poznać i pokochać prawosławie. Zachęcił do dalszego dialogu teologicznego, zwłaszcza nad rolą Papieża, w czym może pomóc zaproponowane przez Jana Pawła II (Ut unum sint, 95) rozróżnienie między istotą a formą sprawowania prymatu.

Benedykt XVI wskazał na potrzebę wspólnego głoszenia wiary przez wszystkich chrześcijan, także prawosławnych, w niemieckim życiu publicznym. W centrum należy stawiać cud Wcielenia Boga, na którym opiera się godność człowieka. Umocnieni wiarą, chrześcijanie wspólnie bronią ludzkiego życia oraz małżeństwa i rodziny. Tak wnoszą wkład w budowę społeczeństwa z przyszłością – powiedział Papież.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.