2011-09-24 20:09:50

Benedictus XVI mötte Helmut Kohl och katolska lekmän


(24.09.11) Påven anlände till Freiburg från flygplatsen med bil under en skimrande sol. Han hade nått katolskt territorium i sydvästra Tyskland som i århundraden regerades av de katolska Habsburgarna. Här hade påven sex möten och fyra tal på tre timmar under eftermiddagen.

Han såg avslappnad ut och gick direkt till 1200talskatedralen tillägnad Jungfru Maria. Han gick in genom huvudporten och in i långhuset med sina blyinfattade fönster och ända fram till högaltaret med den mästerliga triptyken som föreställer Vår Frus kröning i himlen. I katedralen hälsade påven på circa 800 personer och bad Angelusbönen. Sedan steg han ut på Munster Platz och hälsade på representanter från stadens myndigheter och de glada folkmassorna i Freiburg.

Då var påven väldigt nära ett annat möte i "Collegium Borromeum" som är det lokala prästseminariet alldeles intill domkyrkan. Där hade han ett möte i kapellet med 60 seminarister, ett möte som innehöll en bönestund, ett fototillfälle och en informell diskussion där han fokuserade på vikten av den universella Kyrkan och om vikten av att studera förhållandet mellan tro och förnuft.

Men innan dess hade han träffat femton representanter för de olika ortodoxa kyrkorna i nationen som leds av Metropoliten Augustinos. Medan påven uttryckte sin glädje över det ekumeniska mötet, klargjorde han också hur det måste finnas ett pågående arbete med att utjämna teologiska skillnader i ett försök att nå full enighet. Han pekade sedan på ett gemensamt engagemang inom gemensamma områden i en värld där samhället utesluter Gud.

Sedan hade påven ett viktigt möte med en lekmannaorganisation som i Tyskland utövar ett stort inflytande, även katolska parlamentsledamöter lyssnar på den. Det är något överraskande vid en tidpunkt i historien då katoliker, och även protestanter, har förlorat mycket av sitt inflytande i det offentliga livet. Organisationen kallas "Zentralkomitee Derr Deutschen Katholiken" eller "Centralkommittén för tyska katoliker" som leds av kommissionens ordförande José Alois Gluck. Lekmannaorganisationen grundades år 1952 och växte fram ur en tidigare 1800talsrörelse. Organisationen förenar självständighet med lojalitet till Kyrkan och ett katolskt engagemang inom sociala och politiska frågor.

I sitt tal till organisationen fokuserade den Helige Fadern på den nya evangelisationen. Han betonade hur en hög levnadsstandard inte utesluter fattigdom i mänskliga relationer och fattigdom i det religiösa området. Han fortsatte med att påpeka hur många personer saknar en erfarenhet av Guds godhet och hur så många inte längre har någon beröringspunkt med de traditionella kyrkorna och deras traditionella strukturer. Påven hävdade då att den verkliga krisen för Kyrkan i västvärlden är en troskris. Vi är kallade, sade han, att söka nya vägar för evangelisationen.

Men kanske det mest personliga mötet som påven hade på lördagseftermiddagen i Freiburg var den första. Ett han bad personligen om. Det var med arkitekten för Tysklands återförening 1990 och den stora främjaren av Europasamarbetet, den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl. Mötet ägde rum bakom stängda dörrar.

Påvens sista möte var med Tysklands ungdomar utanför staden. De som kommer att forma nationens framtid.

All the contents on this site are copyrighted ©.