2011-09-24 13:50:34

Benedictus XVI mötte ​offer för sexuella övergrepp


(24.09.11) Benedictus XVI mötte ​igår kväll tyska offer för sexuella övergrepp. Under en halvtimme talade påven med fem offer och uttryckte sin "djupa medkänsla och ånger" inför de lidande. Nedan är den Helige stolens fullständiga pressmeddelande:

Uttalande från den Heliga Stolens presstjänst:

På fredagen i seminariet i Erfurt träffade påven Benedictus XVI en grupp bestående av offer för sexuella övergrepp som begåtts av präster och kyrkopersonal. Därefter hälsade han på några av de personer som vårdar dem som skadats av dessa brott.

Rörd och djupt skakad av det lidande som offren uttryckte, underströk påven sin djupa medkänsla och ånger över allt som har gjorts mot dem och deras familjer. Han försäkrade de närvarande att de som har ansvariga positioner inom Kyrkan är fast beslutna ta itu med alla övergreppsbrott och har åtagit sig att främja effektiva åtgärder för att skydda barn och ungdomar. Benedictus XVI är nära offren och han hoppas att barmhärtige Gud, hela mänsklighetens Skapare och Frälsare, kan läka offrens sår och ge dem inre frid.

Från Vatikanen, 23 September 2011
All the contents on this site are copyrighted ©.