2011-09-24 16:14:49

Benedictus XVI har anlänt till Freiburg


(24.09.11) Benedictus XVI har anlänt till Freiburg. Efter att ha besökt katedralen och bett Angelusbönen, hälsade påven till folket på Domkyrkans torg. Han berättade att han hade kommit till Freiburg "för att be tillsammans med er, för att förkunna Guds ord och för att fira Eukaristin."

”Kära vänner – sade påven - jag hälsar er alla med stor glädje och jag tackar er för ert vänliga välkomnande. Efter de underbara möten som ägde rum i Berlin och Erfurt, är jag nu lycklig över att vara här i Freiburg med er. Ett särskilt tack går till ärkebiskop Robert Zollitsch för hans inbjudan och hans vänliga välkomstord.”

"Där Gud finns, där finns det en framtid – fortsatte Benedictus XVI - som mottot för detta pastorala besök påminner oss om. Som Petri efterföljare, som fick i uppdrag av Herren att stärka sina bröder, har även jag kommit tjänstvillig till er, för att be tillsammans med er, att förkunna Guds ord och att fira Eukaristin. Jag ber om era böner, att dessa dagar kommer att bli givande, att Gud kommer att fördjupa vår tro, stärka vårt hopp och öka vår kärlek. Under dessa dagar låt oss bli medvetna om hur mycket Gud älskar oss och hur god Han är, så att vi tillitsfullt kan placera oss själva och alla våra bekymmer och problem i Hans händer. I Honom är vår framtid säkrad: Han ger mening till våra liv och kan föra dem till fulländning. Må Herren ledsaga er i fred och göra er till glädjens budbärare!”
All the contents on this site are copyrighted ©.