2011-09-23 18:20:18

Papież do Żydów: Niemcy pokazali światu, do czego prowadzi odrzucenie biblijnego Boga


Zagłada Żydów to owoc nazistowskiego neopogaństwa, które opierało się na rasistowskim micie, a Hitlera uczyniło swoim bożkiem – powiedział Benedykt XVI podczas spotkania ze wspólnotą żydowską. Papież przypomniał, że po wojnie Niemcy uchodziły wśród Żydów za kraj Szoah, miejsce, gdzie właściwie nie da się już żyć. Nikt też wtedy nie myślał o odtwarzaniu gmin żydowskich. Z czasem się to zmieniło dzięki napływowi Żydów ze Wschodu. Ojciec Święty zaznaczył, że już podczas swej pierwszej wizyty w Niemczech odwiedził synagogę w Kolonii. Tym razem spotyka się z Żydami w miejscu, gdzie zaplanowano i zorganizowano ich zagładę w całej Europie. Papież nawiązał w tym kontekście do Kryształowej Nocy z 1938 r., kiedy to w całych Niemczech spalono kilkaset synagog.

„Tylko nieliczni widzieli pełne konsekwencje tego aktu pogardy dla człowieka, jak proboszcz katedry berlińskiej ks. Bernhard Lichtenberg, który z ambony katedry św. Jadwigi, nawoływał wiernych: «Na zewnątrz płonie świątynia – także ona jest Domem Bożym»q – mówił Papież. – Narodowosocjalistyczny reżim terroru budowany był na micie rasistowskim, którego częścią było odrzucenie Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Jezusa Chrystusa, a także ludzi, którzy w Niego wierzą. «Wszechmocny» Adolf Hitler był pogańskim bożkiem, który chciał być namiastką Boga, Stwórcy i Ojca wszystkich ludzi. Wraz z odmową poszanowania dla tego jedynego Boga zatraca się także szacunek dla godności człowieka. Do czego zdolny jest człowiek odrzucający Boga i jakie oblicze może przybrać naród, który mówi takiemu Bogu «nie» ukazały pod koniec wojny straszne obrazy z obozów koncentracyjnych”.

Benedykt XVI zaznaczył, że dzięki Soborowi Watykańskiemu II, a w szczególności na skutek zabiegów bł. Jana Pawła II, Kościół katolicki wszedł na nieodwracalną drogę dialogu, braterstwa i przyjaźni z narodem żydowskim. Papież przestrzegł jednak przed zbyt powierzchownym traktowaniem tych relacji. Musimy coraz bardziej zdawać sobie sprawę z naszego wewnętrznego pokrewieństwa – podkreślił Ojciec Święty.

„Dla chrześcijan nie może być przerwy w zbawczym wydarzeniu. Zbawienie bierze początek od Żydów (por. J 4,22) – kontynuował Ojciec Święty. – Tam gdzie konflikt między Jezusem a judaizmem Jego czasów postrzegany jest w sposób powierzchowny jako odłączenie się od Starego Przymierza, On sam bywa sprowadzany do idei wyzwolenia, która widzi w Torze jedynie niewolnicze przestrzeganie rytuałów i obrzędów zewnętrznych. Faktycznie jednak Kazanie na Górze nie znosi Prawa Mojżeszowego, lecz ujawnia jego ukryte możliwości oraz nowe wymagania; odnosi nas do najgłębszego fundamentu ludzkiego działania, do serca, gdzie człowiek wybiera między czystym a nieczystym, gdzie rozwija się wiara, nadzieja i miłość”.

Na zakończenie spotkania ze społecznością żydowską w Niemczech Benedykt XVI podkreślił, że wzajemny dialog i dzielenie się dwoma sposobami lektury pism biblijnych są niezbędne, aby prawidłowo odczytać wolę Boga i Jego słowa.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.