2011-09-23 15:27:41

Papa la întâlnirea cu reprezentanţii Comunităţii Ebraice la Reichstag: trebuie să descoperim tot mai mult afinitatea dintre evrei şi creştini


RV 23 sep 2011. După vizita oficială la Bundestag, joi după amiază, unde a ţinut un discurs considerat de presa germană "discursul secolului", Benedict al XVI-lea a avut o întrevedere cu reprezentanţii Comunităţii Ebraice la Reichstag.

Suveranul Pontif a observat că din acest loc "a fost plănuit şi organizat Holocaustul, eliminarea concetăţenilor evrei din Europa". În acest loc "trebuie să rechemăm în memorie şi progormul din 'noaptea de cristal', de la 9-10 noiembrie 1938". Adevăratele dimensiuni ale acestui act de dispreţ uman, a observat Papa, au fost înţelese de câţiva, precum prepozitul catedralei catolice din Berlin, Bernhard Lichtenberg, care de la amvonul catedralei Sf. Hedwiga spunea cu glas puternic: 'Lângă noi Templul (ebraic) este în flăcări, şi acesta este o casă a lui Dumnezeu'. Regimul de teroare al naţionalsocialismului se baza pe un mit rasist, din care făcea parte respingerea Dumnezeului lui Avram, Isac şi Iacob, a Dumnezeului lui Isus Cristos şi al celor care cred în El. 'Atotputernicul' Adolf Hitler era un idol păgân care dorea să ia locul Dumnezeului biblic, Creator şi Tată al tuturor oamenilor. Odată cu refuzul de a-l respecta pe acest Dumnezeu unic, se pierde întotdeauna şi respectul pentru demnitatea omului. De ce este în stare omul care-l refuză pe Dumnezeu şi ce fel de chip poate asuma un popor când spune 'nu' acestui Dumnezeu, l-au arătat la sfârşitul războiului imaginile oribile de la lagărele de concentrare".

În faţa acestei memorii, trebuie să constatăm cu gratitudine "că de câteva decenii se manifestă o nouă dezvoltare despre care se poate spune că este o adevărată reînflorire a vieţii ebraice în Germania. Trebuie subliniat faptul că în acest timp comunitatea ebraică s-a evidenţiat în mod deosebit în acţiunea de integrare a imigranţilor esteuropeni".

"Cred că noi, creştinii, a reluat Papa, trebuie să ne dăm seama tot mai mult de afinitatea noastră interioară cu Ebraismul. Pentru creştini nu poate exista o fractură în evenimentul salvific. Mântuirea vine, întocmai, de la Iudei (cfr. Ioan 4,22). Acolo unde conflictul lui Isus cu Iudaismul timpului său este trăit în mod superficial, ca o ruptură faţă de Vechea Alianţă, se ajunge prin a-l reduce la o idee de eliberare care consideră Legea (Torah) numai observanţa servilă a riturilor şi prescrierilor exterioare. De fapt, însă, Predica de pe munte nu desfiinţează Legea mozaică, ci dezvăluie posibilităţile sale ascunse şi face să vină la lumină noi exigenţe; ne trimite la fundamentul mai profund al comportamentului uman, la inimă, acolo unde omul alege între curat şi impur, unde se dezvoltă credinţa, speranţa şi iubirea".

Mesajul de speranţă, pe care cărţile Bibliei ebraice şi ale Vechiului Testament creştin îl transmit, a spus Benedict XVI, a fost asimilat şi dezvoltat de iudei şi creştini în mod diferit. "După secole de contrapunere, recunoaştem ca o datorie ce ne revine, faptul de a face ca aceste două modalităţi de lectură a scrierilor biblice – cea creştină şi cea iudaică – să intre în dialog între ele, pentru a înţelege în mod corect voinţa şi cuvântul lui Dumnezeu" (Isus din Nazaret. Partea a II-a: De la intrarea în Ierusalim pînă la înviere, p. 45 – ed.it.).

"Într-o societate tot mai secularizată, acest dialog trebuie să întărească speranţa comună în Dumnezeu. Fără această speranţă, societatea îşi pierde umanitatea sa".

Preşedintele Comunităţii Ebraice, dr. Dieter Graumann, şi-a exprimat la rândul său satisfacţia pentru progresul realizat pe drumul de dialog şi prietenie, dar şi-a manifestat câteva preocupări, precum chestiunea lefevbrienilor, rugăciunea pentru evrei în Vinerea Sfântă şi cauza de beatificare a papei Pius XII. Apoi a încheiat: "Împreună suntem aici, împreună credem şi, evident, ne simţim uniţi! Să ne asumăm aşadar împreună responsabilitatea de a păstra întotdeauna aceste temelii comune bazate pe o prietenie cordială, mai multă încredere, noi contacte şi de a le face să devină mai puternice şi solide".

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.