2011-09-23 17:20:10

Påven i möte med Tysklands muslimer: "Den ömsesidiga respekten bygger på omistliga mänskliga värden"


(23.09.2011) Fredagens första etapp för påven i Berlin var ett möte med den muslimska kommuniteten i staden. I Tyskland finns det mellan 4 och 4,5 miljoner muslimer, vilket innebär att det är 5 % av befolkningen. Av dessa är 70 % är av turkiskt ursprung. I Berlin är muslimerna 1,3 miljoner. Muslimerna driver egna daghem och skolor. I Berlin finns det 10 muslimska daghem, och i hela Tyskland finns det 15 erkända muslimska skolor.

Det korta mötet ägde rum i den apostoliska nuntiaturen, dit 15 muslimska representanter anlände klockan 9 på fredagsmorgonen, med professor Mouhanad Khorcide i täten.

”Kära muslimska vänner – sade påven – sedan 1970-talet har antalet muslimska familjer ständigt ökat och blivit en välkänd grupp i landet. Det kommer dock att alltid vara nödvändigt att verka för att ömsesidigt förbättra kännedom och förståelse. Detta är inte bara väsentligt för en fredlig samlevnad, utan även för det bidrag som var och en kan ge för att bygga upp det allmänna goda inom själva samhället.”

”Den katolska Kyrkan förpliktigar sig att se till att den religiösa tillhörigheten får det rätta erkännandet inom den offentliga sfären” fortsatte Benedictus XVI. ”Det rör sig om ett krav, som inte blir mindre viktig i ett större pluralistiskt samhälle. Man måste vara uppmärksam på att alltid behålla respekten för den andre. Den ömsesidiga respekten växer endast om några omistliga mänskliga värden lägger grunden till samförstånd, framför allt varje människas okränkbara värdighet. Detta samförstånd inskränker inte utövandet av varje enskild religion; tvärtom tillåter det var och en att vittna på ett positivt sätt om det som man tror på och inte dra sig undan jämförelsen med den andre.”

”Kära vänner – sade påven – på bas av det som jag här har nämnt, tror jag att det är möjligt med ett fruktbart samarbete mellan kristna och muslimer och på detta sätt bidrar vi till att bygga upp ett samhälle, som ur många aspekter kommer att vara annorlunda än det som vi har fört med oss från gångna tider. Såsom religiösa män och om vi kan visa våra övertygelser, så kan vi ge ett viktigt vittnesbörd inom många viktiga sektorer i det sociala livet. Jag tänker då till exempel på att värna om familjen, som grundar sig på äktenskapet, på respekten för livet i alla dess fasor i dess naturliga förlopp samt främjandet av en större social rättvisa.”

”Av den anledningen – avslutade Benedictus XVI – anser jag att det är viktigt att fira en världsdag för reflektion, dialog och bön för freden och den sociala rättvisan i världen. Det vill vi göra den 27 oktober, i samband med 25årsminnet av det historiska mötet i Assisi, som min föregångare Johannes Paulus II inbjudit till. Med detta möte, vill vi på ett enkelt sätt visa att vi som religiösa män önskar erbjuda vårt speciella bidrag till uppbyggandet av en bättre värld, samtidigt som vi är medvetna om att våra handlingar ska bli effektiva, så måste vi växa i dialog och ömsesidig respekt.”All the contents on this site are copyrighted ©.