2011-09-23 14:44:10

Påven i ekumeniskt möte i Erfurt: ”Vittna utan att späda ut tron”


(23.09.2011) Påven begav sig idag till flygplatsen för att flyga vidare från Berlin till Erfurt dit han anlände klockan 11. Erfurt är huvudstaden i förbundsstaten Turingen, i centrala Tyskland, och pga. sitt strategiska läge är staden sedan medeltiden ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum. Här har Goethe, Schiller, Herder, Bach och andra studerat, och staden är knuten till Martin Luther. Det var här han påbörjade sina studier 1501 innan han trädde in i stadens Augustinerkloster och prästvigdes i Erfurts domkyrka 1507. Luther var Augustiner munk fram till det att han exkommunicerades 1521. Majoriteten av befolkningen i Erfurt konverterade till den lutherska tron, men återvände till katolicismen därefter i samband med motreformationen. Erfurt kallades under renässansen för Turingens Rom, för det stora antalet kloster, församlingskyrkor, kapell, klosterskolor. Universitetet som grundades 1392, stängdes 1816 då staden blev en del av Preussen, och återöppnades först 1994 efter det att Turingen återförenades med Tyskland efter att ha legat i Östtyskland. Staden kallas trons stad under kommunismen, och var ett säte för den katolska resistensen mot kommunismen.

Det var stadens biskop Msgr. Joachim Wanke som tog emot påven på flygplatsen då han anlände. Det första mötet i Erfurt var det mycket omtalade ekumeniska mötet med representanter för den tyska evangeliska kyrkan. Detta möte ägde passande rum i det tidigare Augustinerklostret, i vilket Martin Luther bodde mellan 1505 och 1511. På vägen dit stannade påven till i stadens domkyrka tillägnad Jungfru Maria. Kyrkan vars äldsta delar är i romansk stil och sedan vidare byggd i den franska gotiska stilen, har den största medeltida kyrkklockan i Europa och den ringer ännu idag vid högtidliga tillfällen, som då påven anlände.

Påven fick domkyrkan helt för sig själv i några minuter, och vördade Mariastatyn ”Sedes Sapientiae”. Därefter träffade han 15 teologiprofessorer vid stadens Teologifakultet, innan han åkte vidare till det gamla Augustinerklostret som idag används för konserter och teaterspel. I biblioteket bevaras dock historiska handskrifter av stort värde, som vittnar om svunna tider. Det ekumeniska mötet ägde rum i kapitelsalen, som är den enda bevarade sedan Martin Luthers tid. Här väntade 15 representanter vid det tyska evangeliska rådet, och det var den evangeliske prästen Nikolaus Schneider som inledde talen.

I en sekulariserad värld där "frånvaron av Gud i vårt samhälle blir mer och mer påtaglig", bör dagens kristna "leva och vittna" tillsammans om evangeliet utan att "ge efter för sekulariserings krafter och bli moderna genom att späda ut vår tro". Detta var Benedictus XVI:s utmaning i morse till medlemmarna av det Evangeliska rådet i Tyskland.

I sitt tal fokuserade påven på teologi och på Luthers andliga vandring: "Den drivande kraften i hela hans vandring slår mig alltid på nytt" sade påven. Sedan reflekterade han över den ekumeniska situationen och sade: "Under trycket av sekulariseringen är det oerhört viktigt för ekumeniken idag att vi inte av misstag förlorar vårt stora gemensamma arv, vad som gör oss till kristna och som har förts vidare till oss som en gåva och en mission. Den konfessionella tidsålderns misstag har varit att vi nästan bara sett det som skiljer oss åt, utan att uppfatta på ett existentiellt sätt vad vi har gemensamt i den heliga Skrifts direktiv och i den tidiga kristendomens trosbekännelser".

Påven medgav att under de senaste decennierna så har kristna utvecklat en större medvetenhet om deras gemenskap. Men, tillade han: "risken att förlora den, är tyvärr inte osannsynlig". Vid denna punkt lade den Helige Fadern fram en utmaning till EKD medlemmarna: "Det handlar om vår sekulariserade värld – sade han - där vi idag måste leva och vittna om vår tro. Frånvaron av Gud i vårt samhälle blir mer och mer påtaglig; historien om Hans uppenbarelse i Skriften verkar vara placerad i ett förflutet som blir allt mer avlägsen. Måste vi ge efter för sekulariseringens krafter och bli moderna genom att späda ut vår tro?”

”Naturligtvis måste tron omprövas och framför allt levas på nytt på ett nytt sätt - sade han - så att den blir närvarande". Men - avslutade påven - "det finns ingen nytta i att späda ut tron, utan snarare bör den levas i sin fullhet idag. Detta är en viktig ekumenisk uppgift. Vi bör hjälpa varandra i detta för att få en djupare, mer levande tro. Det är inte en strategi som kommer att rädda oss eller kristendomen, utan en omprövad tro levt på nytt, genom vilken Kristus och med honom den levande Guden, kan träda in i vår värld".

Det Evangeliska Rådet i Tyskland är en union på 22 lutherska reformerade kyrkor, och det är protestantismens viktigaste organisation i landet. Antalet katoliker och protestanter i Tyskland ligger båda på 30 % var av befolkningen, runt 24 miljoner troende i varje.
All the contents on this site are copyrighted ©.