2011-09-23 17:16:43

Berlińskie spotkanie Benedykta XVI z muzułmanami


Do obrony rodziny budowanej na wspólnocie małżeńskiej, poszanowania życia na każdym etapie jego naturalnego przebiegu i krzewienia większej sprawiedliwości społecznej zachęcał Benedykt XVI w czasie spotkania z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej. Papież zauważył, że możliwa jest owocna współpraca między chrześcijanami i wyznawcami islamu. Mówił dalej, że jako ludzie wiary, choć o różnych przekonaniach religijnych, możemy dać ważne świadectwo w wielu istotnych dziedzinach życia i przyczynić się do budowy społeczeństwa, które pod wieloma względami byłoby inne od tego, co przynieśliśmy ze sobą z przeszłości. Papież podkreślił, że w życiu publicznym nie może być ograniczeń w wyrażaniu wiary, jeśli relacje między różnymi wyznawcami zbudowane są na wzajemnym szacunku i niezbywalnych wartościach.

„Kościół katolicki mocno angażuje się, aby przynależność religijna zyskała należne uznanie publiczne – podkreślił namiestnik Stolicy Piotrowej. – W społeczeństwie coraz bardziej pluralistycznym wymaganie to nie jest pozbawione znaczenia. W każdym przypadku chodzi o to, aby zachować szacunek dla drugiego. Wzajemne poszanowanie wzrasta jedynie na podstawie porozumienia co do niezbywalnych wartości, właściwych ludzkiej naturze, zwłaszcza nienaruszalnej godności każdej osoby jako Bożego stworzenia. Takie porozumienie nie ogranicza możliwości wyrażania poszczególnych religii: przeciwnie, pozwala każdemu świadczyć w sposób konstruktywny o tym, w co wierzy, nie uchylając się od porównania z innymi”- wskazał Benedykt XVI.

se/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.