2011-09-23 17:17:50

Benedykt XVI na nabożeństwie ekumenicznym: świat potrzebuje naszego świadectwa o Bogu


Do wzajemnego umacniania się w naszej wspólnej wierze w Boga, który przemówił do nas i stał się jednym z nas, Papież zachęcił też na nabożeństwie ekumenicznym. Wezwał do dawania świadectwa dzisiejszemu człowiekowi, któremu się zdaje, że obywa się bez Boga. Jednak im bardziej świat oddala się od Boga, tym wyraźniej widać, że bez Niego człowiek coraz bardziej traci życie. Człowiek Go potrzebuje. Naszą pierwszą posługą ekumeniczną w tych czasach musi być wspólne świadectwo obecności żywego Boga i danie światu odpowiedzi, jakiej potrzebuje.

„Poważne traktowanie wiary w Boga widać w życiu Jego Słowem – przypomniał Benedykt XVI. – W naszych czasach widać to bardzo praktycznie w obronie tego stworzenia, które uczynił On na swoje podobieństwo, czyli człowieka. Żyjemy w czasach, kiedy kwestionuje się kryteria bycia człowiekiem. Etykę zastępuje się obliczaniem następstw. Natomiast my jako chrześcijanie musimy bronić nienaruszalnej godności człowieka od poczęcia aż do śmierci – w kwestiach od diagnostyki przedimplantacyjnej aż do eutanazji. Bez poznania Boga człowiek staje się manipulowany. Wiara w Boga musi się konkretyzować w naszych wspólnych działaniach na rzecz człowieka. Do tego zaangażowania należą nie tylko te podstawowe kryteria człowieczeństwa, ale przede wszystkim, i to bardzo praktycznie, miłość, której uczy nas Jezus w przypowieści o Sądzie Ostatecznym (Mt 25): Bóg Sędzia osądzi nas według tego, jak zachowaliśmy się wobec bliźniego, wobec napotkanych najmniejszych Jego braci”.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.