2011-09-23 16:39:42

Benedictus XVI under ekumenisk gudstjänst: "Tron är inte förhandlingsbar"


(23.09.11) Efter det privata mötet mellan Det Evangeliska Rådet i Tysklands representanter och påven och hans följe i i det tidigare Augustinerklostret - i vilket Martin Luther bodde mellan 1505 och 1511 - ägde en ekumenisk gudstjänst rum i klosterkyrkan, vid vilken 300 personer deltog. Här lästes Martin Luthers ¨översättning av psaltarpsalm 146 och påven läste en bön för de kristnas enhet. Presidenten för det katolska rådet för kristen enhet, Kardinal Kurt Koch läste ur Johannesevangeliet 17 "att de alla må vara ett".

"Tron är inte något vi kan skapa eller förhandla om". Så svarade Benedictus XVI i sin predikan till dem som före hans besök i Tyskland, väntade sig en "ekumenisk gåva" från honom i dessa dagar. Påven förklarade skillnaden mellan ett officiellt besök som en statschef gör till ett vänligt land och ett påvligt besök till ett land. "När en statschef besöker ett vänligt land - sade han - har det i allmänhet funnits kontakter mellan parterna för att utarbeta ett eller flera avtal mellan två stater: genom att begrunda för och nackdelar, kan man uppnå en kompromiss som verkar fördelaktigt för båda parter, och ett fördrag kan slutligen undertecknas".

"Men de kristnas tro - tillade han strax efteråt – är inte baserad på behandlingen av våra fördelar och nackdelar. En självskapad tro är värdelös. Tron är inte något vi kan skapa eller förhandla om. Den är grunden för våra liv." Av denna anledning – förklarade Benedictus XVI - "växer enhet inte genom att begrunda för och nackdelar, men bara genom att tränga allt djupare in i tron ​​med våra tankar och liv".

I sin djupsinniga predikan, bekräftade Benedictus XVI vikten av den ekumeniska dialogen: "Det är vår gemensamma uppgift att vittna om den levande Guden". För "ju mer världen tar avstånd från Gud, desto tydligare blir det att människan i sin girighet efter makt, i tomheten i hans hjärta, och i hans törst efter tillfredsställelse och lycka, allt mer förlorar sitt liv".

Enligt Benedictus XVI måste en sådan vittnesbörd leda till en "konkret pliktkänsla" inför människan. "Vi lever - sade han - i en tid av osäkerhet om vad det innebär att vara människa. Etik ersätts av konsekvensberäkning. Inför detta måste vi som kristna försvara människans okränkbara värdighet från befruktning till naturlig död – från frågor som rör fosterdiagnostik till frågor om dödshjälp". "Utan kunskap om Gud är människan lättmanipulerad. Tron på Gud måste ta konkret form i vårt gemensamma försvar av människan".
All the contents on this site are copyrighted ©.