2011-09-22 16:59:16

Papieska konferencja prasowa w czasie lotu do Niemiec


„Żyjemy w okresie sekularyzacji, w którym misją chrześcijan jest uobecnianie przesłania Chrystusa. Potrzebujemy dziś obecności Boga” – mówił Benedykt XVI w drodze do Niemiec. Na pokładzie samolotu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa. Papieża pytano m.in. o jego niemieckie korzenie, o to, co myśli na temat sprzeciwów wobec jego wizyty a także, co powiedziałby ludziom, którzy – również w wyniku skandali seksualnych duchowieństwa – zamierzają opuścić Kościół.

Benedykt XVI wskazał, że odchodzenie z Kościoła ma dziś wiele przyczyn. „Mogę zrozumieć, że w obliczu przestępstw, takich jak wykorzystywanie nieletnich, a popełnionych przez księży, jeśli ofiara jest czyimś bliskim, ten ktoś mówi: «To nie jest mój Kościół, Kościół jest siłą uczłowieczania i moralizacji, a jeśli oni sami robią coś przeciwnego, to ja nie mogę być dłużej w Kościele»”. Papież zachęcił by patrzeć na Kościół nie jako na jedno z wielu ludzkich stowarzyszeń, ale jako dotykającą istoty natury ludzkiej „sieć Pana”. Podkreślił też konieczność odnowienia świadomości specyfiki Kościoła jako ludu Bożego i w ten sposób uczenia się znoszenia skandali i przeciwdziałania im. Pytany z kolei o sprzeciwy wobec jego podróży Benedykt XVI wskazał, że w wolnym społeczeństwie każdy ma prawo wyrażać swe poglądy. Zaznaczył jednocześnie, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż we współczesnym społeczeństwie istnieje silny sekularyzm i mocny sprzeciw wobec katolicyzmu.

„Jest też prawdą, że istnieją wielkie oczekiwanie i ogromna miłość do Papieża. W Niemczech mamy do czynienia z różnymi formami uprzedzeń: dawna opozycja między kulturą germańską i romańską; kontrasty historyczne; jesteśmy też ojczyzną Reformacji, która jeszcze bardziej pogłębiła różnice. Z drugiej strony jest też ogromna aprobata dla wiary katolickiej, przekonanie, że w naszych czasach potrzebujemy siły moralnej. Potrzebujemy dziś obecności Boga. Tak więc obok sprzeciwów, które są naturalne i których należy się spodziewać, jest też wielu ludzi, którzy czekają na mnie z radością, którzy oczekują święta wiary, chcą z radością poznać Boga i wspólnie przeżyć przyszłość, ze świadomością, że Bóg trzyma nas za rękę i wskazuje nam drogę. Dlatego z radością udaję się do moich Niemiec, szczęśliwy, że mogę nieść orędzie Chrystusa do mej ojczyzny” – odpowiedział Benedykt XVI.

W czasie spotkania z dziennikarzami Papież wskazał, że ekumenizm będzie centralnym punktem jego podróży do Niemiec. Podkreślił, że wspólną misją chrześcijan jest głoszenie światu przesłania Chrystusa i wciąż aktualnych wartości, które stanowią o moralnej sile chrześcijaństwa.

bz/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.