2011-09-22 13:30:34

Den Nordiska biskopskonferensens höstmöte avslutades i Tyskland


(22.09.11) Den Nordiska biskopskonferensens höstmöte avslutades igår i Paderborn i Tyskland. Mötet pågick mellan den 16 och 21 september och biskopskonferensen utkom med följande pressmeddelande:

De pastorala utmaningarna och realiteterna för den katolska Kyrkan i norra Europa skiljer sig märkbart från de flesta andra europeiska kyrkor. På grund av ett stort antal dop, invandrare och flyktingar, växer Kyrkan snabbt i de nordiska länderna. Det finns en brist på kyrkor och andra lokaler i de flesta stift och biskoparna arbetar mycket med att hitta präster, särskilt för litauerna, spansktalande och katoliker med orientaliska riter. Uppskattningsvis finns det idag 430,000 latinska och orientaliska katoliker som är fastboende i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Paderborn och Skandinavien

De nordiska biskoparna gjorde dessa observationer under deras höstsession i Paderborn i Tyskland. Det finns en långvarig förbindelse mellan Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, ärkestiftet Paderborn och Kyrkan i norra Europa. Generositeten och solidariteten från Kyrkan i Tyskland har varit en ständig uppmuntran för katolikerna som bor i små och ofta isolerade samhällen. Biskoparna var inbjudna till Paderborn av ärkebiskop Hans Josef Becker och Bonifatiuswerk.

En ny domkyrka i Trondheim

Den katolska katedralen i Trondheim i Norge är i mycket dåligt skick och måste rivas inom tio år. Biskoparna och deras tyska välgörare uttryckte sin oro och kommer att stödja och uppmuntra den lilla men snabbt växande katolska församlingen i denna stad. De önskar genomföra sin plan att bygga en ny katedral och pastoralt centrum. Förhoppningen är att avsluta projektet under 2014 för att sammanträffa med 1000:e årsdagen av den Helige Olavs dop, det helgon som Kyrkan är tillägnad. Ett annat stort pastoralt projekt planeras i Södertälje i Sverige, där flera tusen katoliker från den kaldeiska, syriska och armeniska riten lever.

Pilgrimsfärder

Gamla pilgrimsfärder har återupplivats i många delar av Skandinavien. Trondheim i Norge och Vadstena i Sverige har nyligen tagit emot fler pilgrimer än någon gång sedan reformationen. För dem som tar emot och vägleder pilgrimerna, erbjuder det katolska Newman-institutet i Uppsala i Sverige ett akademiskt program i samarbete med Bonifatiuswerk.

Bland övriga huvudämnen som biskoparna diskuterade fanns utbildningen av prästkandidater och förberedelserna inför den katolska Kyrkans biskopsmöte i Rom i oktober 2012. Biskop Berislav Grgic från Tromsøs stift i Norge kommer att representera den nordiska biskopskonferensen.

Samtal med lutherska biskopar

Den Nordiska biskopskonferensens vårmöte kommer att äga rum i Köpenhamn i mars 2012. Ordföranden i det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet, Kardinal Kurt Koch, och de ledande lutherska biskoparna i de nordiska länderna kommer att mötas under konferensen.

I söndags, den 18 september, firade de nordiska biskoparna en Pontifikalmässa som är en högtidlig biskopsmässa i katedralen i Paderborn. Biskopskonferensens ordförande Sveriges biskop Anders Arborelius firade Mässan medan biskop Sippo Teemu från Finland höll predikan.

Under biskopskonferensens höstmöte deltog alla nordiska biskopar:
Biskop Anders Arborelius, från Stockholms stift i Sverige, Biskop Bernt Eidsvigs från Oslos och Trondheims stift i Norge, Biskop Berislav Grgic från Tromsös stift i Norge, Biskop Peter Bürcher från Reykjaviks stift i Island, Biskop Teemu Sippo från Helsingfors stift i Finland och Biskop Czeslaw Kozon från Köpenhamns stift i Danmark. Dessutom var den pensionerade biskopen av Oslo, biskop Gerhard Schwenzer, närvarande.
All the contents on this site are copyrighted ©.