2011-09-22 16:54:39

Benedykt XVI w Niemczech: wolność wymaga odniesienia do Boga


„Wolność potrzebuje nawiązania do wyższej instancji. Prawdziwą gwarancją naszej wolności jest fakt, że istnieją wartości, którymi nikt nie może manipulować. Człowiek, który czuje się zobowiązany prawdą i dobrem, zgodzi się natychmiast, że wolność rozwija się jedynie w odpowiedzialności wobec większego dobra” – powiedział Papież w powitalnym przemówieniu.

Od przypomnienia, że wolność wymaga religii i że gwarantuje ją odniesienia do prawdy i dobra, Benedykt XVI rozpoczął swą trzecią podróż do ojczyzny. Podkreślił, że choć jest to wizyta oficjalna, przybył nie tyle dla celów politycznych czy gospodarczych, ale „żeby spotkać ludzi i mówić o Bogu”.

„W społeczeństwie doświadczamy, jak wspomniał o tym pan prezydent, coraz większej obojętności wobec religii. W swoich decyzjach postrzega ono kwestię prawdy bardziej jako przeszkodę, dając pierwszeństwo mentalności utylitarystycznej. Dla naszego wspólnego życia potrzebna jest jednak wiążąca podstawa – w przeciwnym wypadku każdy żyje tylko swoim indywidualizmem. Religia jest jednym z tych fundamentów pomyślnego współżycia społecznego” – mówił Benedykt XVI.

We międzyludzkim współżyciu – wskazał Papież – nie ma wolności bez solidarności. Kto czyni coś kosztem innych, szkodzi nie tylko im, ale i sobie samemu. Naprawdę w wolności rozwija się tylko ten, kto używa swych sił także dla dobra innych. Dotyczy to tak dziedziny życia prywatnego, jak i społeczeństwa. Kończąc, Ojciec Święty przypomniał, że miejsce ceremonii powitalnej – siedziba prezydenta w samym centrum Berlina – jest świadkiem historii Niemiec.

„Znamy jej wielkie i szlachetne karty, i jesteśmy za to wdzięczni. Ale jest też możliwe jasne spojrzenie również na jej ciemne karty i ono dopiero pozwala nam uczyć się z przeszłości i zyskać impulsy dla współczesności. Republika Federalna Niemiec stała się tym, czym jest dzisiaj, przez moc wolności, ukształtowanej odpowiedzialnością przed Bogiem i nawzajem wobec siebie. Potrzebuje ona tej dynamiki, która obejmuje wszystkie dziedziny życia ludzkiego, aby w aktualnych warunkach móc się rozwijać. Potrzebuje jej w świecie, który wymaga głębokiej odnowy kulturowej i odkrycia na nowo fundamentalnych wartości, na których można budować lepszą przyszłość” – stwierdził Papież w powitalnym przemówieniu.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.