2011-09-22 20:37:04

Benedictus XVI till judarna ”utan hopp, förlorar samhället sin mänsklighet”


(22.09.11) Benedictus XVI uppmanade katoliker och judar att fortsätta dialogens väg, eftersom "i ett alltmer sekulariserat samhälle bör denna dialog stärka vårt gemensamma hopp inför Gud. Utan detta hopp, förlorar samhället sin mänsklighet". Det sade påven under ett möte med företrädare för den judiska gemenskapen i Tyskland efter hans historiska tal inför den tyska riksdagen. Han välkomnades i ett annat rum i riksdagen av Dieter Graumann, ordförande i Centralrådet för judar i Tyskland.

Påven sade att dialogen mellan den katolska Kyrkan och judendomen är "en fördjupande dialog" och nämnde de olika initiativ som pågår, såsom "broderskapsveckan" och det "judisk-kristna forumet" som grundats av centralkommittén för tyska katoliker. Men, tillade han, "vid sidan av dessa lovvärda initiativ, tror jag att vi kristna måste bli mer medvetna om vår egen inre samhörighet med judendomen. För kristna kan det inte finnas något brott i frälsningshistorien. Frälsningen kommer från judarna". Påven bad katoliker att inte se på judendomen "på ett ytligt sätt" eller att betrakta Toran "enbart som ett slaviskt stiftande av ritualer och yttre ceremonier".

"I själva verket avskaffar inte bergspredikan den mosaiska lagen, utan avslöjar dess dolda möjligheter och tillåter mer radikala krav att växa fram. Den leder oss mot den djupaste källan av mänsklig handling, hjärtat, där valen görs mellan vad som är rent och vad som är orent, där tro, hopp och kärlek blomstar". Påven bekräftade vad han redan har angett i sin bok "Jesus från Nasaret", och sade att "det hoppfulla budskapet som finns i böckerna i den hebreiska Bibeln och i det kristna Gamla testamentet har disponerats och bibehållits på olika sätt av judar och kristna. Vi borde nu efter århundraden av antagonism föra en dialog mellan dessa två sätt att läsa igenom de bibliska texterna".

I sitt tal nämnde påven Shoah, den planerade "förintelsen av våra judiska medborgare i Europa" som utfördes av den "allsmäktige Adolf Hitler" och kommenterade: "Vägran att beakta Gud gör människor alltid likgiltiga inför mänsklig värdighet". "De hemska bilderna från koncentrationslägren i slutet av kriget" visade "vad människan är kapabel till när han avvisar Gud, och hur ansiktet på ett folk kan se ut när man förnekar denna Gud".
All the contents on this site are copyrighted ©.