2011-09-21 17:16:13

Nominacje w Prefekturze Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej


Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kard. Velasio De Paolisa z funkcji przewodniczącego Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Jego następcą Papież mianował dotychczasowego ordynariusza diecezji Alessandria w północnych Włoszech, bp. Giuseppe Versaldiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Nowy watykański „minister finansów” ma 68 lat. Włoscy watykaniści zwracają uwagę na jego związek z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone z czasów, gdy ten ostatni był w pierwszej połowie lat 90. biskupem Vercelli. Ks. Versaldi przyczynił się wówczas do rozwiązania problemów finansowych tej północnowłoskiej diecezji.

Ojciec Święty mianował także sekretarza Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Został nim Hiszpan, 50-letni ks. Lucio Ángel Vallejo Balda. Pochodzi on z diecezji Astorga. Do tej pory był tam proboszczem oraz administratorem kurii biskupiej i sekretarzem rady ekonomicznej diecezji.

Ponadto Benedykt XVI mianował przewodniczącym Papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii dr. Marco Buonocore. 57-letni włoski uczony jest z wykształcenia filologiem klasycznym i pracował w Apostolskiej Bibliotece Watykańskiej, gdzie pełnił funkcję dyrektora sekcji archiwów. Był też związany z Papieską Rzymską Akademią Archeologii, gdzie był bibliotekarzem i archiwistą.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.