2011-09-20 19:46:48

Kristen by i Kambodja återuppblomstrar efter 40 år av förfall


(20.09.11) I Battambangs stift i Kambodja ligger en by som heter Taom och som tack vare det ivriga engagemanget av ett trettiotal troenden blomstrar upp på nytt efter 40 år av förfall. Sedan några år ägnar sig en indonesisk jesuit, fader Winarta, åt detta katolska samfund. Han är annars ansvarig för en församling i Siem Reap. Innan sin ankomst till byn Taom fanns det inga katoliker där, säger han. Församlingskyrkan Sankta Maria som fransmännen byggde i början av 1900-talet hade förstörts av de röda khmerernas regim och användes av invånarna såsom bostad eller stall.

”Så en dag skedde ett under och några bybor bad om att bli döpta”, säger fader Winarta. Senare blev ytterligare 30 personer intresserade av den katolska tron och deltog i katekesundervisningen. År 2010 döptes de av biskopen i Battambang och nu är det de som leder det katolska samfundet i Taom.

Fader Winarta säger att han är helt imponerad över deras entusiasm. På bara några månader rustade de upp den gamla kyrkan och bad honom om att fira Mässan varje vecka. När kyrkklockorna ringer avslutar församlingsborna sitt arbete på fälten och beger sig till kyrkan. Byns andliga återuppblomstring har gjort att fader Winarta bett den apostoliske nuntien för Kambodja och Laos att besöka samfundet.

Församlingen i Siem Reap har idag omkring 500 katoliker. Av dessa är cirka 40% ättlingar till vietnamesiska emigranter i Kambodja. I landet finns det sammanlagt omkring 20.000 katoliker, vilket innebär 1.15% av befolkningen. Kyrkans verksamhet stöds av utländska missionärer och tio lokala präster.

Det är sedan 1990-talet som Kyrkan i Kambodja håller på att återuppstå. Under de röda khmerernas tid blev de utländska missionärerna utvisade. Den lokala personalen
- präster och ordensfolk - förintades genom tortyr och andra lidanden.
All the contents on this site are copyrighted ©.