2011-09-19 17:02:58

Meksyk: biskupi o ochronie życia


Aborcja jest aktem przemocy wobec człowieka i społeczeństwo nie powinno być zaskoczone falą zbrodni, skoro zgadza się na śmierć nienarodzonych. W ten sposób napisali biskupi Meksyku w wydanym ostatnio komunikacie. Dokument jest poświęcony ochronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów poruszonych przez episkopat, oprócz aborcji, znalazło się również zapłodnienie in vitro oraz eutanazja.

Meksykańscy biskupi wskazują, że potomstwo jest dla małżonków darem, a nie osobistym prawem. Dlatego techniczne środki wspomagające prokreację powinny respektować tę prawdę, idąc za „logiką miłości, a nie logiką produkcji”. „Świadomi cierpienia, jakie niesie ze sobą bezpłodność, zachęcamy do wysiłków tych, którzy im mogą pomóc odpowiednimi i zgodnymi z wartością ludzkiego życia terapiami” – piszą meksykańscy biskupi, opowiadając się jednocześnie za rozszerzeniem praktyki adopcyjnej. Episkopat zaznacza ponadto, że eutanazja nie jest rozwiązaniem kwestii cierpienia, gdyż jedyną właściwą odpowiedzią na zbliżającą się śmierć jest opieka paliatywna.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.