2011-09-19 16:54:06

Benedykt XVI do indyjskich biskupów: Kościół ma głosić Chrystusa mimo niezrozumienia czy fałszywych oskarżeń


Obecność chrześcijan należy do bogatej tradycji Indii. Przyczynili się oni na wiele sposobów do dobra całego indyjskiego społeczeństwa. Wiara w Chrystusa, któremu dają świadectwo, motywuje ich do bezinteresownej miłości. Kościół głosząc wiarę troszczy się o wszystkich ludzi w każdym aspekcie ich życia duchowego i materialnego. Jest on wielkim znakiem nadziei dla przyszłości Indii – powiedział Papież do kolejnej grupy tamtejszych biskupów, przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum.

Benedykt XVI podkreślił szczególną miłość Kościoła do ubogich. Wzorem Chrystusa przyjmuje on tych, którzy chcą słuchać boskiego orędzia pokoju i zbawienia – wszystkich bez wyjątku, z „każdego pokolenia, języka, ludu i narodu” (por. Ap 5, 9). Dlatego księża, zakonnicy i katechiści winni zawsze uwzględniać różne sytuacje językowe, kulturowe i ekonomiczne tych, którym posługują.

„Kiedy Kościoły lokalne zapewniają właściwą formację tym, którzy autentycznie motywowani miłością Boga i bliźniego pragną zostać chrześcijanami, wierne są nakazowi Chrystusa, by «nauczać wszystkie narody» – mówił Papież. – Trzeba jednak uwzględnić wyzwania związane z misyjną naturą Kościoła. Musicie być zawsze gotowi szerzyć Królestwo Boże śladem Chrystusa, który sam spotykał się z niezrozumieniem, pogardą, fałszywymi oskarżeniami, i który cierpiał za prawdę. Nie dajcie się zastraszyć, gdy takie doświadczenia występują w posłudze waszej czy waszych księży i zakonników. Nasza wiara w prawdziwość Chrystusowego zmartwychwstania daje nam ufność i odwagę, by stawić czoło wszystkiemu co może nas spotkać i budować dalej Królestwo Boże, zawsze z pomocą łaski sakramentów i przez modlitewne rozważanie Pisma. Bóg przyjmuje każdego bez różnicy do jedności ze sobą przez Kościół”.

Papież nawiązał też do 25-lecia pierwszej podróży apostolskiej swojego poprzednika do Indii i jego autentycznego świadectwa dialogu z wyznawcami innych religii. Bł. Jan Paweł II stwierdził wówczas, że przedmiotem międzyreligijnej współpracy musi stawać się coraz bardziej „urzeczywistnianie wszystkich praw człowieka łącznie z podstawowym prawem do publicznego wyznawania swej wiary”. Przytoczywszy to zdanie, Benedykt XVI zachęcił biskupów, by służyli dobru indyjskiego społeczeństwa, zwracając stale uwagę na podstawowe prawa i godność człowieka.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.