2011-09-18 16:56:26

Kard. Bertone: duchowość przemienia świat, gdy wychodzi od Chrystusa


„Duchowość chrześcijańska jako sposób bycia w świecie, aby go przemienić” – taki tytuł nosiło wystąpienie kard. Tarcisio Bertone podczas Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła w Weronie. Trzydniowa impreza odbywająca się po hasłem „Gospodarka, instytucje i społeczeństwo: oblicza, idee, działania” była przeznaczona przede wszystkim dla młodego pokolenia Włochów. Zorganizowała ją grupa organizacji społecznych o inspiracji chrześcijańskiej z uniwersytecką Fundacją Giuseppe Toniolo na czele. Ideą werońskiego festiwalu była zachęta do udziału katolickiej młodzieży we włoskim życiu publicznym na bazie dialogu między rozumem i wiarą. Na program złożyło się szereg wydarzeń akademickich i kulturalnych, debat, a także chwil modlitwy i refleksji. Festiwal zakończyła Msza, której również przewodniczył watykański sekretarz stanu.

Występując w Weronie z wykładem o duchowości chrześcijańskiej przemieniającej świat kard. Tarcisio Bertone podkreślił, że rodzi się ona z osobistej relacji z Chrystusem pod działaniem Ducha Świętego. Z tego wypływa konkretna odpowiedzialność za drugiego człowieka i za świat, która jest treścią nauczania społecznego Kościoła. Doktryna ta niesie ze sobą także wymiar duchowy, odniesiony do „radości i nadziei, smutków i lęków ludzi w naszych czasach”. Ten rodzaj duchowości, jak zaznaczył watykański sekretarz stanu, jest w sensie ścisłym przeznaczony dla katolickiego laikatu zaangażowanego w zrównoważony rozwój. „Świeccy mogą w sposób decydujący przyczynić się do kształtowania zbiorowej świadomości, rozeznawania złożonych i szczegółowych spraw, czy też do moralnej oceny problemów społecznych” – mówił kard. Bertone. Może to także pozwolić na pogłębienie niektórych kwestii w obrębie katolickiej nauki społecznej i jej duszpasterskich zastosowań, zwłaszcza w kontekście nowej ewangelizacji.

Włoski purpurat zaznaczył jednocześnie, że nie istnieje sprzeczność między wymiarami osobistym i społecznym chrześcijańskiej duchowości. „Humanizm odpowiedzialności, oświecony następnie wiarą i zakorzeniony w spotkaniu z Chrystusem, przybiera dla chrześcijan podstawową wartość świadectwa” – stwierdził mówca dodając, że nie ma prawdziwego „odkupienia” człowieka w wymiarze społecznym, jeśli nie byłoby ono zarazem aktem Bożej miłości.

Wymieniając elementy duchowości przeżywanej w kontekście społecznym kard. Bertone wymienił takie pojęcia, jak partycypacja, współpraca, stałe nawrócenie, wcielenie i dzielenie się. Omawiając je, skupił się zwłaszcza na wcieleniu, które oznacza Boży sposób przemiany świata, a zarazem wymaga rozeznawania. Wyjaśnił, że „jest to zdolność krytycznej oceny danych wartości, propozycji, tendencji, by rozszyfrować ich dwuznaczność oraz rozpoznać niebezpieczeństwa, szczególnie takie, które zagrażają pokojowi, a wykorzystując fasadę atrakcyjności i politycznej poprawności uderzają w godność człowieka”. Watykański sekretarz stanu zaznaczył także, iż istotnym elementem chrześcijańskiej duchowości społecznej jest Krzyż, to znaczy świadomość realności zła, które może być pokonane tylko przez tajemnicę paschalną Chrystusa.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.