2011-09-17 16:52:22

Reunion: zagrożenia młodych Azji komunikacją globalną


Edukacja psychoafektywna i seksualna młodych Azji w zglobalizowanym świecie była jednym z tematów posiedzenia Konferencji Episkopatów Oceanu Indyjskiego (CEDOI). Biskupi spotkali się na dorocznych obradach na Wyspie Réunion. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wysp: Mauritius, Rodrigues, Seszeli, Komorów oraz goście nadzwyczajni z Madagaskaru. Biskupi w sposób szczególny przedyskutowali skutki wychowania internetowego odbijające się na rozwoju młodych.

Rodziny, wobec szybkich zmian zachodzących w społeczeństwie oraz wobec niebezpieczeństw zagrażających młodym w sieci internetowej, są często bezradne – podkreśla komunikat opublikowany po spotkaniu biskupów Oceanu Indyjskiego. Zdaniem autorów konieczna jest ochrona młodych przed niektórymi treściami pojawiającymi się w internecie i serwisach społecznościowych, ponieważ często ich zawartość prowadzi do banalizowania ludzkiej seksualności. Gospodarze spotkania przedstawili dwa kościelne projekty realizowane z myślą o młodych. Jeden z nich, stworzony z myślą o coraz liczniejszych na wyspie niepełnoletnich matkach, to szkoła pod nazwą „9 miesięcy”. Natomiast drugi projekt dotyczy pilotażowego programu, realizowanego od pięciu lat na Réunion. Ma on na celu zaangażowanie młodych w życie rodzinne i ukazanie im piękna miłości konkretnej i rodzinnej, a nie wirtualnej, internetowej. „Wobec trudności pojawiających się przed Kościołem, głosicielem Dobrej Nowiny o Chrystusie, jego zadaniem jest przypominanie, że miłość to skarb ludzkości” – czytamy w komunikacie z Konferencji Episkopatów Oceanu Indyjskiego.

se/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.