2011-09-16 16:51:32

Watykański przedstawiciel w Radzie Praw Człowieka: funduszy potrzebnych do ratowania życia nie można przeznaczać na aborcję


Mimo rezolucji i zobowiązań wspólnoty międzynarodowej nadal podczas ciąży czy porodu umiera co roku na świecie ok. 350 tys. kobiet. Podkreślił to wczoraj na sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka o wysiłkach celem zmniejszenia śmiertelności matek stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Dyskutowany tam raport – stwierdził abp Silvano Tomasi – odnotowuje szereg właściwych pociągnięć. Są wśród nich zmiany społeczno-prawne sprzyjające poprawie sytuacji kobiet, jak opóźnienie wieku zawierania małżeństwa i rozpoczęcia życia płciowego, przeciwdziałanie przemocy domowej czy zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej. Przedstawiciel Watykanu przypomniał tu znaczny wkład Kościoła katolickiego w służbę zdrowia, zwłaszcza na terenach ubogich, w edukację kobiet i dziewcząt, w obronę ich praw czy reintegrację społeczną ofiar domowej przemocy. Jednak nie na wszystkie propozycje zawarte w raporcie można się zgodzić.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej stanowczo przeciwstawił się postulowaniu większego dostępu do antykoncepcji. Małżonkom trzeba zapewnić swobodę odpowiedzialnego decydowania bez żadnych nacisków o liczbie dzieci. Rządy winny stworzyć odpowiednie warunki społeczne do podejmowania decyzji zgodnych z porządkiem moralnym. Aborcji, która jest niszczeniem ludzkiego życia, nie można uznać za metodę planowania rodziny. Niedopuszczalne jest – stwierdził abp Tomasi – aby tzw. „bezpieczną aborcję” promować w raporcie dyskutowanym przez Radę Praw Człowieka czy tym bardziej w lansowanej przez ONZ Globalnej Strategii na rzecz Zdrowia Kobiet i Dzieci. „Zdaniem mojej delegacji – powiedział watykański obserwator – absolutnie nie do przyjęcia są jakiekolwiek próby skierowania funduszy potrzebnych do ratowania życia na programy antykoncepcyjne i aborcyjne, które ograniczają powstawanie nowego życia czy je niszczą”.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.