2011-09-16 16:32:25

Varşovia: al XIV-lea Congres Internaţional de Drept Canonic pe tema „Funcţia administrativă în orânduirea canonică”


(RV - 16 septembrie 2011) La 14 septembrie a început la Varşovia, la Universitatea Cardinal Stefan Wyszyński, lucrările sale - care se vor termina duminică 18 septembrie - cel de-al XIV-lea Congres Internaţional de Drept Canonic organizat de Facultatea de Drept Canonic a acestei Universităţi, în colaborare cu „Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo”, cu sediul la Roma. Circa 250 de participanţi - proveniţi din 15 ţări ale Europei, din 6 ţări ale Americii Latine şi Americii de Nord, dintr-o ţară din Orientul Mijlociu - se adună în două Campusuri universitare pentru a reflecta asupra funcţiei administrative a orânduirii canonice sub profil istoric, teologic, ecleziologic şi canonic. Programul Congresului prevede pentru fiecare zi conferinţe, comunicări în grupuri lingvistice, discuţii, alte evenimente academice, ecleziale şi culturale.
În prima zi s-a celebrat sesiunea de inaugurare şi prima sesiune a lucrărilor congresului prezidate de prof. Janusz Kowal de la Universitatea Pontificală Gregoriană şi respectiv de prof. Piero Antonio Bonnet de la Universitatea de Studii din Teramo, Italia.
În timpul sesiunii de inaugurare au vorbit, salutând şi toţi participanţii, prof. Józef Wroceński - Decanul Facultăţii, prof. Henryk Skorowski _ Recotrul Universităţii, cardinalul Kazimierz Nycz - arhiepiscop dşi mitropolit de Varşovia şi Mare Cancelar al Facutăţilor Ecleziastice ale Universităţii, arhiepiscopul Celestino Migliore, nunţiu apostolic în Polonia, arhiepiscopul Józef Kowalczyk, mitropolit de Gniezno şi Primat al Poloniei şi mons. Patrick Valdrini - Preşedinte al Consiliului Directiv al „Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo”; a fost citit salutul Preşedintelui Republicii Polonia, Bronisław Komorowski. Mons. Juan Ignacio Arrieta - vicepreşedinte al Consiliului Directiv al „Consociatio” şi secretar al Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative a prezentat conferinţa introductivă despre dezvoltarea dreptului administrativ în sistemul canonic în vigoare, subliniind trăsătura specifică a dreptului administrativ în Biserică în raport cu cel statal.
Prima sesiune a Congresului s-a concentrat asupra bazelor dreptului administrativ în Biserică - teologice şi juridice, prezentate de prof. Józef Krukowski de la Universitatea Cardinal Stefan Wyszynski, şi asupra aspectelor istorice ale subiectului, aducă asupra administraţiei în Biserică între „Corpus Iuris Canonici” şi Codul din 1917, despre care a vorbit prof. Carlo Fantappiè de la Universitatea de Studii din Urbino „Carlo Bo”, Italia, şi asupra administraţiei în Biserică după „Codex” din 1917, prezentată de prof. Alejandro W. Bunge de la Universitatea Pontificală Catolică Argentiniană. Urmează apoi comunicări în trei grupuri lingvistice despre diferite chestiuni particulare legate de tema fundamentală a administraţiei în Biserică.
Discuţiile plenare au privit temele posibilităţii şi convenienţei de a constitui tribunalul administrative în cadrul Conferinţei Episcopale şi puterea discreţionară a puterii administrative în Codul de Drept Canonic din 1917 şi în c el din 1983.
All the contents on this site are copyrighted ©.