2011-09-15 17:24:02

Przegląd Powszechny (9/2011) – prezentacja


Numer wrześniowy „Przeglądu Powszechnego” poświęciliśmy problematyce wychowania. Na początku Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Zespołu Szkół: Gimnazjum i Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w rozmowie Grzegorzem Dobroczyńskim SJ przybliża nam zasadę działania szkoły, „niezwykłej kuźni talentów”. Wyraża ją zdanie: „Nauczyciel i uczeń dziwią się razem”. Prowadzi ona do odkrycia przez młodych, czym jest talent, którym zostali obdarzeni, jak mogą go rozwijać i przekazywać innym. Chodzi o świadomość, że korzystanie z niego przyniesie korzyść zarówno im samym jak i całemu społeczeństwu. Urszula i Zbigniew Domżałowie ukazują panoramę różnych sposobów wychowania w historii. Może uda się w oparciu o ich refleksje wyciągnąć wnioski, które pomysły mogłyby sprawdzić się dzisiaj. O sposobie przekazywania wartości dzieciom piszą Monika i Marcin Gajdowie.

W procesie wychowania, w przestrzeni rodzinnej ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy kontrolowaniem i towarzyszeniem młodemu człowiekowi. Każdy powinien być osobiście pewny wartości, które wyznaje.

Ks. Krzysztof Pawlina stwierdza, że obecne młode pokolenie Polaków koncentruje się w swoich zainteresowaniach raczej na osiągnięciu bezpośrednich korzyści dla siebie czyli cechuje je pragmatyczne podejście do życia. Maryla Ścibor Marchocka przypomina postać prof. Jarosława Rudniańskiego, który często zwracał uwagę, że niepomiernie większy nacisk, niż na przyswajanie wiedzy, należy położyć na kształtowanie charakteru uczniów, na wskazanie im Dobra. Wręcz „podstawowym zadaniem nauczyciela jest, aby możliwie największa liczba młodych ludzi postawiła przed sobą na pierwszym miejscu pytanie: co mogę dać z siebie innym ludziom?”. Katarzyna Śliwińska pisze o stereotypowych wyobrażeniach na temat osób zdolnych i ich potrzebach. Hanna Kiedewicz-Nappi przybliża książkę Wiesławy Limont, „Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować”. Jest ona bezcenna dla nauczycieli, którzy opracowują programy zaspokajania specjalnych potrzeb uczniów zdolnych, oraz pracują z dziećmi i młodzieżą. O łączeniu dwóch, wydawałoby się całkowicie różnych pasji, z Joanną Papuzińską, nauczycielem akademickim i autorką znanych książek dla dzieci rozmawia Klaudia Iwanicka.

We wrześniu rozpoczynamy publikację cyklu artykułów na temat homoseksualizmu: w obecnym numerze umieściliśmy artykuł Jolanty Próchniewicz: „Odnaleźć się w Kościele i w świecie - życie codzienne osób homoseksualnych”. Zachęcamy także do lektury wywiadu Sławomira Kwietnia ze znanym fotografem, Chrisem Niedenthalem. Warto sięgnąć również po omówienia i recenzje książek oraz najnowszych wydarzeń kulturalnych.

Krzysztof Ołdakowski SJ

All the contents on this site are copyrighted ©.