2011-09-15 16:18:18

Påvens torsdag


Idag besökte påven Benedictus XVI utställningen av hans böcker i den schweiziska salen i det Apostoliska Palatset i Castel Gandolfo. Det är bokförlagen Herder och Libreria Editrice Vaticana som står för utställningen, som har organiserats inför påvens kommande resa till sitt hemland Tyskland nästa vecka mellan den 22 och 25 september. Samlingen omfattade verk av kardinal Joseph Ratzinger och påven Benedictus XVI i deras många översättningar. Utställningen som allmänheten kan ta del av i den Teutoniska Kyrkogården i Vatikanen, omfattar över 600 böcker.

"Tack för att ni har tagit er an att synliggöra mina böcker”,sa påven till representanterna för bokförlaget, ”precis i tid för min resa till Tyskland, som för mig även är ett tillfälle att reflektera över vad jag genom min verksamhet kan göra för världen och kyrkan. Den rör mig och oroar mig lite att "se vilken samling böcker som fötts ur mitt sinne . Jag hoppas att de kommer vara till nytta för människor inte bara som ord som förgår, utan som ord som kan hjälpa till att hitta vägen. Jag måste tacka alla redaktörer - er i första hand - och alla de som tagit sig an mina böcker. Jag vet vad det innebär att granska en bok, hur mycket arbete i tysthet som är nödvändigt för att boken ska presenteras för världen på rätt sätt. Författaren gör sin del och blir känd, de andra finns kvar i bakgrunden och gör sitt jobb utan att synas, men i tystnaden är alla närvarnade. Jag måste verkligen tacka alla för det här."

Påven har i dessa dagar sänt två telegram, via sin statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, för att uttrycka sin delaktighet i sorgen vid två stora olyckor. Det första telegrammet har sänt till Tanzania där en färja förlisade vid Zanzibar lördagen den 10 september. Telegrammet lyder:

“Påven Benedictus XVI var bedrövad att höra om de stora förluster av människoliv i katastrofen som ägde rum i havet utanför Tanzania. Den Helige Fadern ber för dem som saknas och lägger de avlidnas själar i vår himmelske Faders välvilliga barmhärtighet. Han sänder sina kondoleanser till myndigheterna och folket i Tanzania, och i synnerhet till släktingar och vänner till de avlida. Han vädjar och ber om att de sörjande ska få ta emot de gudomliga gåvorna tröst och hopp, och åberopar rikliga välsignelser av styrka och frid till alla som har drabbats av denna tragedi.

Påven har även sänt ett kondoleanstelegram angående den tragiska olyckan mellan ett tåg och en buss i Buenos Aires i Argentina i tisdags. Olyckan krävde 11 liv och har lämnat 200 skadade, varav några allvarligt. Påven kondoleanser har adresserats till kardinal Jorge Bergoglio, ärkebiskop i Buenos Aires och ordförande i biskopskonferensen i Argentina.

"Djupt bedrövad över den sorgliga nyheten om tågolyckan som inträffade i närheten av Flores, uttrycker påven sin närhet och kärlek, samtidigt som han ber innerligt till Gud för de avlidnas eviga vila. Dessutom, ber jag er eminens att förmedla påvens kondoleanser till de anhöriga till den avlidne, tillsammans med tröst till de sårade och de som påverkas av denna tragiska olycka."

"Med dessa känslor, i en stund av smärta, förmedlar den Helige Fadern ur sitt hjärta tröstens apostoliska välsignelse som ett tecken på hopp i den uppståndne Kristus."

Påven skulle idag ha lämnat över palliumet till Milanos ärkebiskop kardinal Angelo Scola, i Castel’Gandolfo men eftersom kardinalen har fått influensa har man skjutit fram överlämnandet till ett datum att besluta.

Ett pallium är ett 6 cm brett vitt ylleband med små svarta kors som påven ger till ärkebiskopar om ett tecken på deras band till Petrus, dennes efterträdare påven och hela världskyrkan.

Dessa symboliska ylleband består av en ring som vilar över axlarna och fortsätter ned i två band som hänger ned på bröstet och ryggen. Palliernas ylle och korssymboler pekar på att i en katolsk biskop finns det både en herde och en martyr.

Pallier syns redan på 400-talsmosaiker i Ravenna. Palliet pekar på att biskopen är en herde, en bild av den Gode Herden som är Kristus. Yllet anspelar på lammet som herden, biskopen, bär på sina axlar. Palliet anspelar också på att den gode herden ger sitt liv för fåren: fem små svarta kors påminner om Kristi död på korset. Från tre av korsen hänger ett slags spikar som påminner om korsfästelsen och samtidigt håller fast palliet.

Varje biskop är som den Gode Herden beredd att ge sitt liv för sina får. Från början bar alla biskopar det, och så är det än idag i den ortodoxa kyrkan. Men i väst blev det med tiden så att påven ger palliet bara till ärkebiskoparna, alltså de som samordnar en grupp andra biskopar. Därför blir det till en symbol för enheten med den romerska kyrkan, till vars biskop Petrus, Jesus sade: 'För mina lamm på bete, var en herde för mina får'.All the contents on this site are copyrighted ©.