2011-09-15 16:29:12

Påven: biskopar bör välkomna lekmännens gåvor


(15.09.11) Benedictus XVI hälsade på över 100 nya biskopar som är i Rom för en kurs organiserad av biskopskongregationen och kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Påven betonade den roll som den Helige Ande har i livet hos en biskop. Han sa att biskopsvigningen ger biskopar fullheten av vigningens sakrament för att "tjäna de troendes universella prästerskap."

Han sa att biskopar har ett ansvar att vara vaksamma och arbeta för att de döpta växer i nådegåvor och karismer som den Helige Ande rör upp i deras hjärtan och i deras församlingar. Han påpekade att dopet gör en person till en "son i Sonen", och att detta gudomliga barnaskap gör att de kristna kan delta i den treeniga gemenskapen.

Påven sade till biskoparna att de skulle välkomna lekmännens bidrag och gåvor för Kyrkans helgelse och vitalitet, samtidigt som han påminde dem om deras plikt att urskilja äktheten hos dessa karismer. "Vi måste vara tydliga att ingen karisma kan existera utan referens och underkastelse till kyrkans herdar", sa han.

Benedictus XVI fortsatte sedan med att säga att biskopens komplexa och känsliga ämbete kräver att han har ett starkt andligt liv. Han sa att biskopens personliga helighet bör manifestera biskopsämbetets objektiva helighet. Han uppmuntrade dem till ett liv i bön, närda av Guds Ord, personliga studier och ordentlig vila.
All the contents on this site are copyrighted ©.