2011-09-15 16:45:31

Benedykt XV do nowych biskupów o rozeznaniu nowych charyzmatów wzbudzanych przez Ducha Świętego


Już od 10 lat organizuje się co roku w Watykanie kursy dla niedawno mianowanych biskupów z całego świata. Urządza je Kongregacja ds. Biskupów. Jest to jedna z inicjatyw stałej ich formacji, którą zaleca posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores gregis – przypomniał Benedykt XVI, przyjmując w Castelgandolfo stuosobową grupę takich hierarchów. Doroczne spotkania z uczestnikami kursów dają Papieżowi okazję, by omawiać różne aspekty posługi biskupiej.

Tym razem podjął on refleksję nad znaczeniem, jakie ma przyjmowanie przez biskupa charyzmatów, które Duch Święty wzbudza wśród ochrzczonych dla dobra Kościoła. Przypomniał, że bogactwo charyzmatów w Kościele i kościelną jedność wszystkich wiernych wokół Papieża i jego braci w biskupstwie można było niedawno zobaczyć na Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. Te dary Ducha są zawsze darmowe i służą zbudowaniu wszystkich. Biskup ma tę charyzmatyczną różnorodność scalać i harmonizować w kościelnej jedności.

„Przyjmujcie więc charyzmaty z wdzięcznością dla uświęcenia Kościoła i żywotności apostolstwa! – zachęcał Papież. – To przyjęcie i wdzięczność Duchowi Świętemu są nieodłączne od rozeznawania, które jest właściwe misji biskupa, jak przypomniał Sobór Watykański II. Powierzył on tym, którzy sprawują posługę pasterską, sąd o autentyczności charyzmatów i o właściwym wprowadzaniu ich w czyn, nie gasząc Ducha, lecz doświadczając wszystkiego i zachowując to, co dobre. Dlatego musi być zawsze jasne, że żaden charyzmat nie zwalnia z obowiązku zachowywania łączności i posłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła. Przyjmując, osądzając i rozporządzając różnymi darami i charyzmatami, biskup oddaje wielką, cenną przysługę kapłaństwu wiernych i żywotności Kościoła, który zajaśnieje jako oblubienica Chrystusa, odziana świętością swych dzieci” – mówił Benedykt XVI.

„Ta złożona i delikatna posługa wymaga też od biskupa troski o własne życie duchowe” – wskazał Ojciec Święty. Zachęcił zwłaszcza do osobistej modlitwy i rozważania Słowa Bożego oraz pogłębiania wiedzy.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.