2011-09-14 17:27:18

Stolica Apostolska po spotkaniu z lefebrystami


Dla Kongregacji Nauki Wiary niezbędną podstawą dla pełnego pojednania lefebrystów ze Stolicą Apostolską jest przyjęcie przez nich Preambuły doktrynalnej, której tekst otrzymał dziś w tej dykasterii przełożony generalny Bractwa św. Piusa X. Bp Bernard Fellay, któremu towarzyszyło dwóch księży, asystentów generalnych Bractwa, spotkał się tam z jej prefektem kard. Williamem Levadą, z jej sekretarzem abp. Luisem Ladarią SI i z sekretarzem Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” ks. Guido Pozzo. Peambuła podaje pewne zasady doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej, konieczne dla zapewnienia wierności Magisterium Kościoła – czytamy w opublikowanym w Watykanie komunikacie. Pozostawiono natomiast do dalszej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne poszczególnych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach Soboru Watykańskiego II i posoborowego Magisterium.

Podczas dzisiejszego spotkania zaproponowano też lefebrystom pewne elementy rozwiązań kanonicznych dla Bractwa św. Piusa X w przypadku pojednania, na które żywi się nadzieję – jak zaznaczono w komunikacie. Przypomina on też etapy dialogu z Bractwem w ostatnich latach. Po zdjęciu przez Benedykta XVI pod koniec 2008 r. ekskomuniki z czterech biskupów, którzy otrzymali bez autoryzacji Papieża sakrę z rąk abp. Lefebvre’a, utworzono obustronną komisję ekspertów. Zgodnie z wolą Ojca Świętego spotkała się ona w Rzymie osiem razy od października 2009 r. do kwietnia br. i osiągnęła cel, którym było wyjaśnienie stanowisk i motywacji głównych trudności doktrynalnych. Kongregacja Nauki Wiary uwzględnia obawy lefebrystów o zachowanie nieskażonej wiary katolickiej – czytamy w komunikacie.

ak/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.