2011-09-14 14:46:27

Samtal mellan Rom och Prästbrödraskapet S:t Pius X


(14.09.2011) Idag ägde åter ett samtal rum i Vatikanen mellan Prästbrödraskapet S:t Pius X och den romerska kurian. Det var Kardinal William Levada, prefekt för Troskongregationen och ordförande i den påvliga kommissionen Ecclesia Dei som hade bjudit in biskop Bernard Fellay, generalsuperior i prästbrödraskapet Sankt Pius X, tillsammans med fader Niklaus Pflüger och fader Alain-Marc Nely respektive första och andra biträdande generalsekreterare, till Sant’Uffizio palatset, strax till vänster bakom Petersplatsen. Vid samtalet deltog även ärkebiskop Luis Ladaria, Troskongregationens sekreterare och Msgr. Guido Pozzo, sekreterare i den påvliga kommissionen Ecclesia Dei. Efter samtalen som pågick under förmiddagen lämnade Vatikanen följande pressmeddelande:

”Efter ansökan som prästbrödraskapet S:t Pius X sände till Hans Helighet påven Benedictus XVI den 15 december 2008, beslöt den Helige Fadern att häva exkomuniceringen av de fyra biskoparna som vigdes av ärkebiskop Lefebvre, och samtidigt inleda lärosamtal med prästbrödraskapet, i syfte att klargöra doktrinära problem och överbygga den nuvarande klyftan.

I enlighet med den Helige Faderns bestämmelser, har en gemensam studiekommitté, sammansatt av experter från Prästbrödraskapet S:t Pius X och experter från Troskongregationen träffats vid åtta möten som hållits i Rom mellan oktober 2009 och april 2011. Dessa samtal, som syftade till att lyfta fram och utreda lärorelaterade hinder i kontroversiella frågor, har uppnått målet som var att klargöra ståndpunkter och skäl.

Även med hänsyn till den oro som Prästbrödraskapet S:t Pius X uttryckt vad gäller vårdnaden om den katolska trons integritet i det Andra Vatikankonciliets brytande hermeneutik med traditionen, som Påven Benedictus XVI nämnde i sin predikan till den romerska kurian (22-XII-2005), betraktar troskongregationen den inledande doktrinära text som presenterats under dagens samtal den 14 september 2011 som en grundläggande utgångspunkt för att uppnå full gemenskap med den Heliga Stolen.

I den inledande texten anges några dogmatiska principer och kriterier för tolkningen av den katolska läran, som är nödvändiga för att säkerställa troheten mot kyrkans läroämbete och "sentire cum Ecclesia", och som samtidigt lämnar studien och den teologisk förklaringen av individuella uttryck eller formuleringar i dokument från Andra Vatikankonciliet och läroämbetet till en legitim diskussion.

Vid samma möte, har vissa förslag på en kanonisk lösning för Prästbrödraskapet S:t Pius X lagts fram, som ett resultat av en eventuell och önskad försoning."
All the contents on this site are copyrighted ©.