2011-09-13 16:46:10

OBWE: przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego ostrzega przed laickim radykalizmem


W rzymskim spotkaniu OBWE nt. chrystofobii wziął udział również przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego. Metropolita Hilarion mówił wczoraj o konkretnych przypadkach naruszeń praw chrześcijan w państwach należących do tej międzynarodowej organizacji.

Szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego zauważył, że do naruszeń prawa względem wyznawców Chrystusa dochodzi w krajach, gdzie stanowią oni większość społeczną. Jego zdaniem analiza przypadków nietolerancji względem chrześcijan ukazuje ich antyreligijny charakter i związana jest z szerzącym się laicyzmem europejskim. W przekonaniu metropolity Hilariona osoby dopuszczające się tego typu czynów motywowane są radykalizmem laickim, który jest niebezpieczny dla wolności religijnej, zagrażając ekstremizmem we wszelkich wymiarach. Rosyjski duchowny zaproponował w tym kontekście wypracowanie ram współpracy między OBWE i wspólnotami religijnymi w obronie praw chrześcijan.

Natomiast w wywiadzie dla agencji Reuters goszczący w Wiecznym Mieście metropolita Hilarion z uznaniem wypowiedział się na temat rozwoju relacji prawosławno-watykańskich oraz spodziewanego spotkania patriarchy Cyryla z Benedyktem XVI. W jego przekonaniu jest ono możliwe, ale zanim uzgodnione będą termin, miejsce i protokół rozmów, konieczne jest osiągnięcie porozumienia w sprawach podstawowych i „tu liczymy na sygnały gotowości do pracy na rzecz rozwiązania istniejących problemów” – dodał gość z Moskwy. Przynajmniej pierwszy szczyt katolicko-prawosławny, zdaniem przedstawiciela patriarchatu moskiewskiego, powinien się odbyć na neutralnym terenie.

se/rv, reuters
All the contents on this site are copyrighted ©.