2011-09-13 16:48:06

Jerozolima: chrześcijanie deklarują poparcie dla państwa palestyńskiego


Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie wydali wspólny komunikat przed zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kwestii palestyńskiej. 20 września Abu Mazen, prezydent Autonomii Palestyńskiej, przedstawi oficjalną prośbę o uznanie państwa palestyńskiego przez ONZ.

Świadomi doniosłości decyzji wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ dla całego regionu Bliskiego Wschodu hierarchowie chrześcijańskich Kościołów wezwali do modlitwy i wzmożenia dyplomatycznych wysiłków na rzecz pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami.

We wspólnym komunikacie zostały przypomniane zasadnicze założenia pokojowego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. „Prawo obu państw do niezależności jest fundamentem – podkreślili hierarchowie – do życia Izraelczyków i Palestyńczyków w pokoju i sprawiedliwości we własnych niepodległych państwach, opierających się na respektowaniu praw człowieka i zasad prawa międzynarodowego”. Komunikat powtórzył ponadto, iż negocjacje są najlepszą drogą do rozwiązania problemów między obu stronami.

„Jerozolima jest Świętym Miastem dla wyznawców trzech religii odwołujących się do Abrahama – zaznaczono w komunikacie – i dlatego powinno pozostać miastem pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich ludów”.

Na zakończenie komunikatu zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie wezwali polityków i ludzi dobrej woli do podjęcia wszelkich wysiłków mogących zapewnić Izraelczykom i Palestyńczykom wyczekiwany czas sprawiedliwości, pokoju i pojednania. Inspiracją chrześcijańskiej wizji są słowa proroctwa dawidowego: „Spotkają się łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85, 11).

J. Kraj OFM, Jerozolima
All the contents on this site are copyrighted ©.