2011-09-13 16:45:53

Abp Mamberti na forum OBWE: w wolność religijną godzi nie tylko czynna przemoc, ale też spychanie chrześcijan na margines


Utożsamianie wolności z relatywizmem czy wojującym agnostycyzmem i poddawanie w wątpliwość możliwości poznania prawdy są wśród przyczyn aktów nienawiści względem wyznawców Chrystusa. Zwrócił na to uwagę watykański sekretarz ds. relacji z państwami na rzymskim spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, poświęconym przeciwdziałaniu takim aktom wobec chrześcijan. We wczorajszej dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele 56 krajów członkowskich OBWE z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej.

Abp Dominique Mamberti przytoczył słowa z papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju”, że „chrześcijanie są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu swej wiary”. Choć większość tych aktów miało miejsce poza terenem państw należących do OBWE, to jednak doroczny raport działającego w ramach tej organizacji, mającego siedzibę w Warszawie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka wskazuje, że tam również wzrasta taka nietolerancja. W przynajmniej 12 z tych krajów doszło w tym roku do przemocy względem chrześcijan, szczególnie w Kosowie i Albanii, ale także w Hiszpanii, Belgii, Austrii i Francji – zarówno wobec osób duchownych, jak kościołów. Watykański „minister spraw zagranicznych” wyjaśnił, że wolność religijna dotyczy nie tylko kultu, ale też prawa do głoszenia wiary, wychowywania zgodnie z nią, nawracania i wkładu wierzących w debatę polityczną. Benedykt XVI stale przestrzega przed relatywizmem i spychaniem religii na margines życia publicznego jako sprzecznymi z ludzką godnością – podkreślił abp Mamberti.

Szef watykańskiej dyplomacji przypomniał z uznaniem rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przyjętą w lipcu w Belgradzie. Postuluje ona debatę nad dyskryminacją chrześcijan w państwach należących do tej organizacji. Abp Mamberti podkreślił wdzięczność Stolicy Apostolskiej dla OBWE i jej krajów członkowskich za ich reakcje na krwawe prześladowania za wiarę w Chrystusa w innych częściach świata. Wyraził nadzieję, że organizacja będzie odtąd systematycznie zajmować się zapobieganiem nietolerancji wobec chrześcijan na jej obszarze.

Organizatorem rzymskiego spotkania była Litwa, która przewodniczy obecnie w OBWE. Przemawiając na jego otwarcie, litewski wiceminister spraw zagranicznych Evaldas Ignatavičius wskazał na konieczność ochrony prawnej dla wolności religijnej. Przypadki jej naruszania winny uwzględnić kodeksy karne poszczególnych krajów.

ak/ rv, ansa
All the contents on this site are copyrighted ©.